Zaloguj się w naszym ekstranecie

Odlewnie

Zapoznaj się z naszym sprawdzonym rozwiązaniem dla odlewni, klikając ikony odpowiadające poszczególnym obszarom zastosowań i przykładowym produktom na rysunku z prawej strony.

 1. 1
  A machine
  Odpylacz workowy MJB

  Odpowiedni do zbierania większości proszków i drobnoziarnistych pyłów, w tym pochodzących ze szlifowania metali, oraz oparów spawalniczych

  Eksploruj

 2. 2
  A machine
  Odpylacz FD z płaskim workiem

  Odpowiedni do stosowania w dużych zakładach przemysłowych, w obecności gorących gazów

  Eksploruj

 3. 3
  A machine
  Odpylacz kasetowy MJC
  Odpowiedni do wielu różnych zastosowań, w których powstają niewielkie lub duże ilości pyłu jakiegokolwiek rodzaju

  Eksploruj

 4. 4
  A machine
  Odpylacz kasetowy SiloSafe
  Odpowiedni zwłaszcza do silosów napełnianych pneumatycznie

  Eksploruj

 5. 5
  A machine
  Odpylacz FS z płaskim workiem
  Jest odpowiedni do zastosowań związanych z topieniem metali, w instalacjach do piasku odlewniczego, w obecności gorących gazów i innych.

  Eksploruj

 6. 6
  A machine
  Filtr kartridżowy FMC
  Filtr kartridżowy FMC doskonale nadaje się do filtracji drobnych pyłów i cząstek stałych, które mogą być szkodliwe i drażniące dla Twoich pracowników.

  Eksploruj

 7. 7
  A machine
  Modułowy odpylacz kasetowy FMK
  Filtr kasetowy do pracy ciągłej w procesach przemysłowych

  Eksploruj

 8. 8
  A machine
  Odpylacze kompaktowe
  Centralne urządzenia wysokiego podciśnienia do odpylania i usuwania oparów doskonałe do zbierania substancji bezpośredni[..]

  Eksploruj

 • Piasek odlewniczy
  Piasek odlewniczy służy do wykonywania form na potrzeby procesów odlewania metali. Firma Nederman oferuje rozwiązania odciągu i filtracji na potrzeby procesów całkowitej recyrkulacji piasku. Nadają się one do zastosowań związanych z odpowietrzaniem silosów i pojemników, przygotowaniem piasku oraz liniami formowania, wybijania i chłodzenia.

  Eksploruj

 • Piasek odlewniczy
  Piasek odlewniczy służy do wykonywania form na potrzeby procesów odlewania metali. Firma Nederman oferuje rozwiązania odciągu i filtracji na potrzeby procesów całkowitej recyrkulacji piasku. Nadają się one do zastosowań związanych z odpowietrzaniem silosów i pojemników, przygotowaniem piasku oraz liniami formowania, wybijania i chłodzenia.

  Eksploruj

 • Gazy
  Niebezpieczne i/lub gorące gazy mogą bezpośrednio szkodzić zdrowiu pracowników i powodować uszkodzenia systemów filtracji, co z kolei prowadzi do recyrkulacji zanieczyszczonego powietrza i wiąże się z innymi zagrożeniami dla zdrowia. Nasz sprzęt filtruje gorące gazy pochodzące ze spalania odpadów i odzyskuje ciepło, przyczyniając się do oszczędzania energii.

  Eksploruj

 • Odkurzanie
  Czyste i bezpieczne środowisko pracy jest niezbędne do uzyskiwania wysokiej jakości produkcji.

  Eksploruj

 • Pył i cząstki stałe
  Unoszące się w powietrzu drobne cząstki stałe i pył mogą być niebezpieczne dla zdrowia, w związku z czym należy je usuwać, zanim dostaną się w okolice układu oddechowego.

  Eksploruj

 • Odciąg i filtracja
  Jak chronić ludzi i środowisko przed szkodliwym zanieczyszczeniem powietrza?

  Eksploruj

 • Odciąg i filtracja
  Jak chronić ludzi i środowisko przed szkodliwym zanieczyszczeniem powietrza?

  Eksploruj

 • Odciąg i filtracja
  Jak chronić ludzi i środowisko przed szkodliwym zanieczyszczeniem powietrza?

  Eksploruj

Rozwiązywane przez nas problemy dotyczące odlewni

 • Piasek odlewniczy Recykling piasku odlewniczego pozwala obniżyć koszty związane z zakupem piasku i ograniczyć emisję CO2.
  Eksploruj
 • Piasek odlewniczy Recykling piasku odlewniczego pozwala obniżyć koszty związane z zakupem piasku i ograniczyć emisję CO2.
  Eksploruj
 • Gazy Filtracja gorących gazów pochodzących ze spalania odpadów i odzysk ciepła w celu oszczędzania energii
  Eksploruj
 • Odkurzanie Czyste i bezpieczne środowisko pracy jest niezbędne do uzyskiwania wysokiej jakości produkcji.
  Eksploruj
 • Pył i cząstki stałe Obecne w powietrzu zanieczyszczenia takie jak pył, cząstki stałe i włókna mogą być szkodliwe dla płuc oraz powodować reakcje alergiczne w przypadku wnikania w skórę.
  Eksploruj
 • Odciąg i filtracja Pył i cząstki stałe, dymy spawalnicze, spaliny, opary rozpuszczalników, gazy i zapachy, substancje wybuchowe i mgła olejowa
  Eksploruj
 • Odciąg i filtracja Pył i cząstki stałe, dymy spawalnicze, spaliny, opary rozpuszczalników, gazy i zapachy, substancje wybuchowe i mgła olejowa
  Eksploruj
 • Odciąg i filtracja Pył i cząstki stałe, dymy spawalnicze, spaliny, opary rozpuszczalników, gazy i zapachy, substancje wybuchowe i mgła olejowa
  Eksploruj

Przykładowe produkty stosowane w sprawdzonym rozwiązaniu dla odlewni

 1. 1 Odpylacz workowy MJB Odpowiedni do zbierania większości proszków i drobnoziarnistych pyłów, w tym pochodzących ze szlifowania metali, oraz oparów spawalniczych Eksploruj
 2. 2 Odpylacz FD z płaskim workiem Odpowiedni do stosowania w dużych zakładach przemysłowych, w obecności gorących gazów Eksploruj
 3. 3 Odpylacz kasetowy MJC Odpowiedni do wielu różnych zastosowań, w których powstają niewielkie lub duże ilości pyłu jakiegokolwiek rodzaju Eksploruj
 4. 4 Odpylacz kasetowy SiloSafe Odpowiedni zwłaszcza do silosów napełnianych pneumatycznie Eksploruj
 5. 5 Odpylacz FS z płaskim workiem Odpowiedni do stosowania w dużych zakładach przemysłowych, w obecności gorących gazów Eksploruj
 6. 6 Filtr kartridżowy FMC Odpowiedni do usuwania i filtracji suchych dymów i oparów Eksploruj
 7. 7 Modułowy odpylacz kasetowy FMK Filtr kasetowy Eksploruj
 8. 8 Odpylacze kompaktowe Przemysłowe centralne systemy podciśnienia do odciągu u źródła Eksploruj
+ Pokaż więcej - Ukryj

Rozwiązania odciągu pyłów i oparów dla odlewni

Bezpieczna, czysta i wydajna produkcja dzięki kompleksowym rozwiązaniom odciągu pyłu i oparów na wszystkich etapach procesów odlewniczych

Odciąg oparów z pieca

W piecach do topienia powstają niebezpieczne opary. Zapewnianie wydajności produkcji, ochrona pracowników przed niebezpiecznymi substancjami i utrzymywanie emisji na poziomach zgodnych z przepisami wymaga odciągu i filtracji. Firma Nederman ma w swojej ofercie okapy do natychmiastowego zbierania gorących oparów z pieców podczas załadunku, topienia i odlewania.

Odciąg pyłu z linii formowania i zarządzanie piaskiem

Nasz szeroki zakres filtrów, wentylatorów i innego sprzętu jest odpowiedni do wszelkich zastosowań: od pojedynczych maszyn po całe procesy z licznymi punktami odciągu. Gwarantujemy optymalne zbieranie pyłu z możliwie jak najmniejszą ilością powietrza, co jest kluczowe dla ograniczania do minimum kosztów inwestycji i kosztów operacyjnych.

Rozwiązania dla śrutownic i wykańczalni odlewów

Firma Nederman oferuje rozwiązania odciągu i filtracji pyłu pochodzącego ze śrutownic, stołów wykończeniowych, czynności obróbki skrawaniem i innych czynności wykonywanych za urządzeniem.