Zaloguj się w naszym ekstranecie

Do Twoich usług

FMC Dust Collector
FMC Cartridge Filter
FMC Filter

W kwestii usług serwisowych i części zamiennych należy zwracać się do działających w poszczególnych krajach spółek zajmujących się sprzedażą i serwisowaniem produktów firmy Nederman lub autoryzowanych dealerów i dystrybutorów firmy Nederman. Naszym zarejestrowanym partnerom i klientom oferujemy również chroniony hasłem dostęp do portalu ekstranetu firmy Nederman, w którym zamieszczamy dokumentację techniczną i instrukcje obsługi produktów.

Do Twojej dyspozycji w każdym miejscu i o dowolnej porze

Zakres oferowanych usług różni się w zależności od regionu i spółki zajmującej się sprzedażą i serwisowaniem. Ponieważ jednak rozwiązania firmy Nederman są często kluczowe dla działalności naszych klientów, zawsze gwarantujemy wysoki stopień ich dostępności.

Czas sprawności to pieniądz

Produkty firmy Nederman stanowią integralną część linii produkcyjnych wielu firm. Do zapobiegania przerwom w pracy i ograniczania niepotrzebnych kosztów firmy te potrzebują natychmiastowego wsparcia i ścisłej współpracy. Przepisy obowiązujące w niektórych krajach wymagają regularnego kontrolowania zainstalowanych w budynkach urządzeń filtrowentylacyjnych. Firma Nederman świadczy takie usługi. Klientom oferowana jest w ten sposób większa wartość. Dzięki wysokiemu stopniowi dostępności firma Nederman może zapewniać swoim klientom wyższą wydajność i obniżać ponoszone przez nich koszty produkcji.