Zaloguj się w naszym ekstranecie

Zarządzanie zasobami

Zamień odpady z produkcji i produkty uboczne w rentowne zasoby

W przypadku wielu firm zajmujących się produkcją ilość produktów ubocznych przewyższa ilość rzeczywistych produktów powstających z materiałów wejściowych. Właściwe zarządzanie zasobami nadmiarowych materiałów Twojej firmy pozwoli Ci uczynić z kosztów utraconych rentowne zasoby. W wielu gałęziach przemysłu, w których przetwarza się papier, tekturę, drewno i metal pozostają niewykorzystane wartościowe materiały.

Produkty i rozwiązania firmy Nederman dla eko-efektywnej produkcji przyczyniają się do oszczędniejszej produkcji, poprawy bezpieczeństwa w miejscach pracy oraz ograniczenia wpływu na środowisko.

Pozwól nam przeobrazić swoje koszty i problemy w zysk. Firma Nederman oferuje kompleksowe rozwiązania na potrzeby następujących procesów:

  • Odciąg i filtracja
  • Zarządzanie transportowaniem substancji przez stosowanie przenośników i rozwiązań wykorzystujących podciśnienie
  • Przechowywanie
  • Brykietowanie
  • Produkty zgodne z wymaganiami dyrektywy ATEX do materiałów łatwopalnych

Odpady drzewne

Odciąg pyłu drzewnego jest kluczowy dla poprawy jakości produktów oraz powietrza w środowisku pracy i jego otoczeniu. Wydajne zarządzanie nadmiarowym materiałem jest niezbędne do zapewniania płynności produkcji i może mieć duże znaczenie ekonomiczne dla Twojej działalności. Nasze urządzenia do zbierania pyłu drzewnego są niezawodne, bardzo wydajne i opłacalne.

Eksploruj

Odpady papierowe i tekturowe

Długotrwały kontakt z pyłami papierowymi i tekturowymi może być przyczyną różnych poważnych problemów z układem oddechowym. W wysokich stężeniach pyły te mogą być również wybuchowe. Firma Nederman oferuje produkty chroniące przed pyłem zarówno Twoich pracowników, jak i zakład produkcyjny.

Eksploruj

Odzysk ciepła odpadowego

W zależności od procesu ciepło odpadowe może być zawracane do produkcji lub wykorzystywane do ogrzewania budynków biurowych itp. Odzysk ciepła pozwala na oszczędzanie energii i ograniczanie emisji CO2. W świetle rosnących cen energii odzysk ciepła często stanowi opłacalną inwestycję o krótkim okresie zwrotu.

Eksploruj

Opiłki i wióry metalowe

Złom i wióry metalowe mogą być odzyskiwane w opłacalny sposób, zwłaszcza jeżeli materiał jest wolny od innych pozostałości (oleju, cieczy chłodząco-smarującej itp.), a ich brykietowanie pozwala ograniczać koszty związane z transportowaniem.

Eksploruj

Transport i magazynowanie materiałów

Wydajne transportowanie i magazynowanie materiałów zapewniają bezpieczeństwo pracowników i nieprzerwany przepływ materiałów do innych procesów na niewielkich odległościach. Niewłaściwe transportowanie i magazynowanie materiałów są częstą przyczyną wypadków i przestojów. Produkty firmy Nederman zapewnią nieprzerwany przepływ Twoich materiałów, zoptymalizują osiągi i pozwolą znacznie zmniejszyć ryzyko wypadku.

Eksploruj

Obróbka kompozytów

W procesach obróbki kompozytów uwalniane są włókna i pył, które mogą powodować podrażnienia skóry czy problemy z układem oddechowym. Najskuteczniejszym sposobem minimalizowania tych zagrożeń jest usuwanie ich u źródła. Firma Nederman ma bogate doświadczenie w projektowaniu i dostarczaniu kompleksowych rozwiązań dla przemysłu obróbki kompozytów na całym świecie.

Obróbka skrawaniem metali

Podczas obróbki maszynowej powstają wióry metalowe, które mogą wpływać niekorzystnie na przebieg procesów. Nasze eko-efektywne rozwiązania utrzymują stanowiska wolne od złomu, filtry mgły olejowej oczyszczają powietrze z niebezpiecznego oleju. Systemy zarządzania wiórami, separacji oleju, recyklingu chłodziwa zapewniają oszczędności, lepsze wykorzystanie zasobów oraz zmniejszają negatywny wpływ na środowisko.

Odciąg spalin w jednostkach szybkiego reagowania

Firma Nederman oferuje kompleksowe rozwiązania zgodne z najnowszymi normami i wykorzystujące najbardziej zaawansowane technologie odciągu spalin samochodowych. Ponad 60-letnie doświadczenie i znacznie powyżej 100 000 instalacji w jednostkach szybkiego reagowania czynią nas absolutnym liderem w tej dziedzinie.

Przemysł drzewny

Obróbka drewna przez cięcie piłą, struganie wzdłużne, szlifowanie i wykonywanie innych czynności wiąże się z wytwarzaniem bardzo dużych ilości trocin i pyłu ze szlifowania. W celu umożliwienia bezpiecznego i wydajnego transportowania i magazynowania dużych ilości odpadów drzewnych firma Nederman opracowała szeroki zakres produktów i systemów złożonych z filtrów, rurociągów, kanałów, wentylatorów, przenośników, silosów i zautomatyzowanych układów sterowania.

Rozwiązania odciągu pyłów i oparów dla odlewni

Rozwiązania odciągu pyłu i oparów w odlewniach gwarantujące bezpieczną, czystą i wydajną produkcję w przemyśle odlewniczym

Spawanie i cięcie

Odciąg pyłów i dymów spawalniczych oraz pochodzących z cięcia termicznego gwarantujący pewne, bezpieczne i wydajne spawanie i cięcie w przemyśle. Chroni to zarówno spawacza, jak i innych pracowników.

Warsztaty samochodowe

Firma Nederman oferuje szeroki zakres produktów i systemów przeznaczonych do wszelkiego rodzaju pojazdów i warsztatów samochodowych.