Zaloguj się w naszym ekstranecie

Odciąg i filtracja

Pył i cząstki stałe, dymy spawalnicze, spaliny, opary rozpuszczalników, gazy i zapachy, substancje wybuchowe i mgła olejowa

Firma Nederman jest światowym liderem w dziedzinie przemysłowej filtracji powietrza i ma ponad 70-letnie doświadczenie w odciągu i filtracji różnego rodzaju substancji zanieczyszczających powietrze. Oferujemy najszerszy zakres produktów i rozwiązań na rynku odciągu i filtracji następujących substancji:

  • Pył i cząstki stałe
  • Dymy spawalnicze
  • Spaliny
  • Opary rozpuszczalników
  • Gazy i zapachy
  • Substancje wybuchowe
  • Mgła olejowa

Gazy

Niebezpieczne i/lub gorące gazy mogą bezpośrednio szkodzić zdrowiu pracowników i powodować uszkodzenia systemów filtracji, co z kolei prowadzi do recyrkulacji zanieczyszczonego powietrza i wiąże się z innymi zagrożeniami dla zdrowia. Nasz sprzęt filtruje gorące gazy pochodzące ze spalania odpadów i odzyskuje ciepło, przyczyniając się do oszczędzania energii.

Eksploruj

Mgła olejowa

Mgła olejowa jest szkodliwa dla zdrowia operatorów maszyn, powoduje zakłócenia w produkcji i osadza się na całym obszarze roboczym, wskutek czego podłoże i obrabiane powierzchnie stają się śliskie. Rozwiązania odciągu mgły olejowej firmy Nederman pozwalają utrzymać czystość na obszarze roboczym i chronią zdrowie pracowników.

Eksploruj

Odciąg spalin samochodowych

Powtarzający się w długim okresie kontakt z niebezpiecznymi i rakotwórczymi spalinami występującymi nawet w niewielkich ilościach może wywrzeć szkodliwy wpływ na zdrowie. Badania wykazują, że pracownicy narażeni na kontakt z dużymi ilościami spalin silników Diesla wykazują większą zapadalność na raka płuc.

Eksploruj

Opary i dymy spawalnicze oraz pochodzące z cięcia termicznego

Opary i dymy spawalnicze oraz pochodzące z cięcia termicznego stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia. Najskuteczniejszym sposobem ograniczenia kontaktu z oparami i dymami jest zbieranie ich bezpośrednio u źródła. Chroni to zarówno spawacza, jak i innych pracowników.

Eksploruj

Pył i cząstki stałe

Unoszące się w powietrzu drobne cząstki stałe i pył mogą być niebezpieczne dla zdrowia, w związku z czym należy je usuwać, zanim dostaną się w okolice układu oddechowego.

Eksploruj

Wybuchowy pył

Wybuchowe pyły i potencjalnie wybuchowa atmosfera występują w szeregu różnych miejsc pracy i nie tylko bezpośrednio szkodzą zdrowiu pracowników, ale również powodują uszkodzenia systemów filtracji, co z kolei prowadzi do recyrkulacji zanieczyszczonego powietrza i wiąże się z innymi zagrożeniami dla zdrowia. Firma Nederman oferuje szeroki zakres systemów odciągu pyłu zgodnych z wymaganiami dyrektywy ATEX. Obejmują one kanały i klapowe zawory zwrotne.

Eksploruj

Obróbka kompozytów

W procesach obróbki kompozytów uwalniane są włókna i pył, które mogą powodować podrażnienia skóry czy problemy z układem oddechowym. Najskuteczniejszym sposobem minimalizowania tych zagrożeń jest usuwanie ich u źródła. Firma Nederman ma bogate doświadczenie w projektowaniu i dostarczaniu kompleksowych rozwiązań dla przemysłu obróbki kompozytów na całym świecie.

Obróbka skrawaniem metali

Podczas obróbki maszynowej powstają wióry metalowe, które mogą wpływać niekorzystnie na przebieg procesów. Nasze eko-efektywne rozwiązania utrzymują stanowiska wolne od złomu, filtry mgły olejowej oczyszczają powietrze z niebezpiecznego oleju. Systemy zarządzania wiórami, separacji oleju, recyklingu chłodziwa zapewniają oszczędności, lepsze wykorzystanie zasobów oraz zmniejszają negatywny wpływ na środowisko.

Odciąg spalin w jednostkach szybkiego reagowania

Firma Nederman oferuje kompleksowe rozwiązania zgodne z najnowszymi normami i wykorzystujące najbardziej zaawansowane technologie odciągu spalin samochodowych. Ponad 60-letnie doświadczenie i znacznie powyżej 100 000 instalacji w jednostkach szybkiego reagowania czynią nas absolutnym liderem w tej dziedzinie.

Przemysł drzewny

Obróbka drewna przez cięcie piłą, struganie wzdłużne, szlifowanie i wykonywanie innych czynności wiąże się z wytwarzaniem bardzo dużych ilości trocin i pyłu ze szlifowania. W celu umożliwienia bezpiecznego i wydajnego transportowania i magazynowania dużych ilości odpadów drzewnych firma Nederman opracowała szeroki zakres produktów i systemów złożonych z filtrów, rurociągów, kanałów, wentylatorów, przenośników, silosów i zautomatyzowanych układów sterowania.

Rozwiązania odciągu pyłów i oparów dla odlewni

Rozwiązania odciągu pyłu i oparów w odlewniach gwarantujące bezpieczną, czystą i wydajną produkcję w przemyśle odlewniczym

Spawanie i cięcie

Odciąg pyłów i dymów spawalniczych oraz pochodzących z cięcia termicznego gwarantujący pewne, bezpieczne i wydajne spawanie i cięcie w przemyśle. Chroni to zarówno spawacza, jak i innych pracowników.

Warsztaty samochodowe

Firma Nederman oferuje szeroki zakres produktów i systemów przeznaczonych do wszelkiego rodzaju pojazdów i warsztatów samochodowych.