Zaloguj się w naszym ekstranecie
Systemy podciśnienia do zbierania cieczy firmy Nederman

Opróżnianie zbiorników

Usuwanie pozostałości cieczy ze zbiorników okrętowych w bezpieczny i skuteczny sposób

Podczas opróżniania i czyszczenia zbiorników okrętowych znajdujących się na pokładach zbiornikowców i statków towarowych pompy główne nie pozwalają na zbieranie pozostałości rzędu 50–60 litrów (11–13 galonów).

W przypadku braku dodatkowego sprzętu zbiorniki trzeba czyścić ręcznie, co jest czasochłonnym i niebezpiecznym zadaniem, zwłaszcza jeżeli mamy do czynienia z palnymi cieczami i gazami. W celu wykonywania takich czynności w bezpieczny i skuteczny sposób można zainstalować jednostkę do zbierania cieczy.

Nasze systemy podciśnienia do czyszczenia wykorzystuje się na pokładach zbiornikowców i transportowców do wymagającego opróżniania zbiorników i zbierania cieczy na dużych odległościach w pionie i w poziomie. Zgodność systemów podciśnienia z wymaganiami dyrektywy ATEX została poświadczona przez uznane organizacje badawcze uprawnione do wydawania stosownych świadectw.

  • Usuwanie wszelkich pozostałości
  • Ograniczenie czyszczenia ręcznego
  • Zgodność z wymaganiami dyrektywy ATEX

Bezpieczne i skuteczne czyszczenie i opróżnianie zbiorników okrętowych

Jednostki do czyszczenia i opróżniania zbiorników

Wysokowydajne jednostki podciśnienia do zbierania cieczy wykorzystuje się na pokładach zbiornikowców i transportowców do opróżniania zbiorników. Jednostki zasilane sprężonym powietrzem pozwalają na zbieranie cieczy na dużych odległościach w pionie i w poziomie. Szczególną uwagę poświęcono wyeliminowaniu zagrożenia wybuchem - nasze jednostki zostały dopuszczone do użytku w warunkach zagrożenia wybuchem przez uznane organizacje badawcze uprawnione do wydawania stosownych świadectw. Wszystkie części poszczególnych modeli wykonuje się z materiałów antystatycznych lub przewodzących.

Firma Nederman dostarcza zarówno niewielkie, mobilne jednostki, jak i stacjonarne instalacje centralne do czyszczenia zbiorników ładunkowych. Jednostki instaluje się na pokładzie. Zbierają one ciecz w pionie ze studzienek znajdujących się w dnie zbiornika za pośrednictwem specjalnych rur ze stali nierdzewnej zainstalowanych przez producenta pompy ładunkowej lub specjalnych przewodzących narzędzi podciśnieniowych i węży ssących dostarczanych wraz z jednostkami podciśnienia. Zebrane pozostałości można przepompowywać lub przelewać do zbiorników resztkowych lub innych.

Strumienica do zbierania cieczy firmy Nederman

Strumienica do czyszczenia firmy Nederman ma tak dużą moc, że nawet w przypadku umieszczenia na pomoście roboczym pozwala na łatwe zbieranie cieczy z odległości 30 m (98 stóp). Wystarczy podłączyć wąż ssący do rurociągu resztkowego na pokładzie statku, a strumienica do czyszczenia wykona zadanie. Strumienice do czyszczenia firmy Nederman nie zawierają części poruszających się, co czyni je bezobsługowymi, trwałymi i łatwymi w użyciu produktami. Ponadto można je łatwo dostosowywać na potrzeby pracy w środowisku zagrożenia wybuchem.

W celu spełnienia szczególnych wymagań obowiązujących na pokładzie wysokowydajne przemysłowe jednostki podciśnienia firmy Nederman mogą mieć charakter przenośny lub stacjonarny i być zasilane powietrzem lub prądem elektrycznym.

Zilustrowane zastosowanie do opróżniania zbiornika

+ Pokaż więcej - UkryjProdukty przeznaczone do rozwiązywania następujących problemów: Opróżnianie zbiorników