Zaloguj się w naszym ekstranecie

Rozwiązujemy problemy

Firma Nederman oferuje produkty i rozwiązania dla eko-efektywnej produkcji

Firma Nederman od ponad 70 lat opracowuje produkty i rozwiązania przyczyniające się do ograniczania szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i ochrony pracowników przed szkodliwym działaniem cząstek stałych, włókien, pyłów, gazów, dymów i mgły olejowej.

Produkty i rozwiązania firmy Nederman przyczyniają się do ograniczania szkodliwego wpływu produkcji przemysłowej na środowisko naturalne oraz tworzenia bezpiecznego i czystego środowiska pracy przy jednoczesnym zwiększaniu wydajności produkcji.

Korzyści:

  • Czyste i bezpieczne środowisko pracy
  • Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza 
  • Obniżenie opłat środowiskowych
  • Zgodność z prawem i przepisami
  • Lepsza jakość produktu końcowego
  • Wydajniejsza produkcja
  • Oszczędne zarządzanie zasobami i odpadami
  • Dłuższy czas bezawaryjnej produkcji
  • Poprawa skuteczności wykorzystania energii

Firma Nederman oferuje kompleksowe rozwiązania

 
 Analiza wstępna  Planowanie Projektowanie systemów
 Instalacja Uruchamianie   Szkolenia  Serwis


Obróbka kompozytów

W procesach obróbki kompozytów uwalniane są włókna i pył, które mogą powodować podrażnienia skóry czy problemy z układem oddechowym. Najskuteczniejszym sposobem minimalizowania tych zagrożeń jest usuwanie ich u źródła. Firma Nederman ma bogate doświadczenie w projektowaniu i dostarczaniu kompleksowych rozwiązań dla przemysłu obróbki kompozytów na całym świecie.

Obróbka skrawaniem metali

Podczas obróbki maszynowej powstają wióry metalowe, które mogą wpływać niekorzystnie na przebieg procesów. Nasze eko-efektywne rozwiązania utrzymują stanowiska wolne od złomu, filtry mgły olejowej oczyszczają powietrze z niebezpiecznego oleju. Systemy zarządzania wiórami, separacji oleju, recyklingu chłodziwa zapewniają oszczędności, lepsze wykorzystanie zasobów oraz zmniejszają negatywny wpływ na środowisko.

Odciąg spalin w jednostkach szybkiego reagowania

Firma Nederman oferuje kompleksowe rozwiązania zgodne z najnowszymi normami i wykorzystujące najbardziej zaawansowane technologie odciągu spalin samochodowych. Ponad 60-letnie doświadczenie i znacznie powyżej 100 000 instalacji w jednostkach szybkiego reagowania czynią nas absolutnym liderem w tej dziedzinie.

Przemysł drzewny

Obróbka drewna przez cięcie piłą, struganie wzdłużne, szlifowanie i wykonywanie innych czynności wiąże się z wytwarzaniem bardzo dużych ilości trocin i pyłu ze szlifowania. W celu umożliwienia bezpiecznego i wydajnego transportowania i magazynowania dużych ilości odpadów drzewnych firma Nederman opracowała szeroki zakres produktów i systemów złożonych z filtrów, rurociągów, kanałów, wentylatorów, przenośników, silosów i zautomatyzowanych układów sterowania.

Rozwiązania odciągu pyłów i oparów dla odlewni

Rozwiązania odciągu pyłu i oparów w odlewniach gwarantujące bezpieczną, czystą i wydajną produkcję w przemyśle odlewniczym

Spawanie i cięcie

Odciąg pyłów i dymów spawalniczych oraz pochodzących z cięcia termicznego gwarantujący pewne, bezpieczne i wydajne spawanie i cięcie w przemyśle. Chroni to zarówno spawacza, jak i innych pracowników.

Warsztaty samochodowe

Firma Nederman oferuje szeroki zakres produktów i systemów przeznaczonych do wszelkiego rodzaju pojazdów i warsztatów samochodowych.