Zaloguj się w naszym ekstranecie

Sprzęt do piaskowania

Przenośne urządzenia do bezpyłowego śrutowania w obiegu zamkniętym o najwyższych parametrach wydajności, siły ssania i skuteczności odzyskiwania środków do piaskowania

Sprzęt do piaskowania próżniowego firmy Nederman charakteryzuje się najwyższą siłą ssania i skutecznością separacji. Urządzenie do piaskowania próżniowego umożliwia całkowicie bezpyłowe piaskowanie, a dzięki specjalnej konstrukcji głowicy próżniowej oraz ciągłemu, nieimpulsowemu doprowadzaniu środka do piaskowania przyczynia się do zwiększenia zdolności produkcyjnej każdego dnia. 

 • Brak unoszącego się w powietrzu pyłu lub ściernego środka do piaskowania
 • Możliwość piaskowania próżniowego w zamkniętych pomieszczeniach, gdzie tradycyjne piaskowanie jest niedozwolone
 • Brak konieczności przeznaczania pomieszczeń specjalnie na potrzeby piaskowania
 • Mobilność, elastyczność i niskie koszty rozruchu urządzeń do piaskowania

Środki do śrutowania

Jednym z największych wyzwań związanych w każdym przypadku ze śrutowanie jest zapobieganie zanieczyszczaniu środowiska pracy śrutem. Śrutowania musi odbywać się w zamkniętej przestrzeni. Z reguły dokonuje się tego w wyznaczonymdo śrutowania pomieszczeniu, przeznaczonym wyłącznie do tego celu. Wymaga to przenoszenia obrabianych części do i z pomieszczenia do  śrutowania lub ich obudowywania, a to wiąże się ze wzrostem kosztów operacyjnych. Innym czynnikiem powodującym wzrost kosztów są środki do śrutowania. Zakup śrutu jest drogi. Jeszcze droższa jest jego utylizacja. Dlatego warto rozważyć sposoby ograniczania zużycia śrutu.

Recykling śrutu

Właściwym rozwiązaniem tych problemów jest skuteczne zbieranie i recykling śrutu. Recykling śrutu to łatwy sposób ograniczania kosztów śrutowania. Recykling śrutu zwiększa jego trwałość i opłacalność - na przykład śrut na bazie stali charakteryzuje się przewidywaną trwałością dochodzącą do stu cykli. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat oszczędności możliwych w przypadku recyklingu śrutu, skontaktuj się z firmą Nederman. Ponadto podczas procesu śrutowania wykorzystywany materiał ściera się, co prowadzi do powstawania drobniejszych ziaren. Mieszając śrut z odzysku z nowym, uzyskuje się mieszankę ziaren różnej wielkości. Śrutowanie z wykorzystaniem mieszanki ziaren różnych rozmiarów jest skuteczniejsze i skutkuje uzyskiwaniem gładszego wykończenia z mniejszą liczbą wgłębień oraz wyższej jakości wykończonych obrabianych części. Firma Nederman oferuje rozwiązania skutecznego recyklingu śrutu. Poniżej opisano ogólną zasadę działania systemu. Opis ten dotyczy zarówno centralnych, jak i mobilnych rozwiązań. Śrut jest zbierany (1) i transportowany do separatora (2), który oddziela od niego pył i inne zanieczyszczenia. Następnie odzyskany w ten sposób śrut powraca do zbiornika (3), w którym zostaje wymieszany z nowym śrutem. Podciśnienie jest wytwarzane przez odpowiednie urządzenie (4). Może być nim pneumatyczna pompa strumieniowa, elektryczna pompa lub elektryczny wentylator. W roli generatora podciśnienia zaleca się stosować strumienicę, która szczególnie dobrze nadaje się do zastosowań na obszarach zagrożonych wybuchem. Pompa nie zawiera żadnych ruchomych części i jest zasilana sprężonym powietrzem przez zewnętrzną sprężarkę powietrzną. Oddzielany pył jest doprowadzany do filtra (5) i zbierany w odpylnikach, workach typu „big-bag”, workach z tworzyw sztucznych lub pojemnikach. System zbierania i recyklingu może zostać również wyposażony w dodatkowy system czyszczenia.

Korzystny wpływ śrutowania bezpyłowego na zdrowie

Czy wiesz, że farby, powłoki, spoiwa, szczeliwa itp. zawierają izocyjaniany i poliuretan?

Rozgrzewaniu obrabianej powierzchni, na przykład pokrytej farbą, wskutek spawania lub szlifowania towarzyszy uwalnianie do powietrza niebezpiecznych gazów - izocyjanianów. Mogą być one szkodliwe dla dróg oddechowych. Stężenia tych substancji mogą osiągać poziomy powodujące astmę. Śrutowanie bezpyłowe staje się w takich okolicznościach istotnym środkiem ostrożności. Dozwolone jest stosowanie w tym celu wszelkich ściernych materiałów do śrutowania nadających się do recyklingu.

Korzyści płynące z bezpyłowego śrutowania

 • Śrutowanie bezpyłowe może odbywać się zarówno na wolnym powietrzu, jak i w zamkniętych pomieszczeniach, w których zwykłe śrutowanie nie jest dozwolone. 
 • Eliminuje to konieczność przeznaczania pomieszczeń specjalnie na potrzeby śrutowania.
 • Dzięki śrutowaniu bezpyłowemu osoby przebywające w Twoim otoczeniu nie są narażone na unoszące się w powietrzu śrut i pył.
 • Pył powstający podczas śrutowania i ścierny materiał do śrutowania są w sposób ciągły zbierane i transportowane do separatora, który oddziela pył od aktywnego ściernego materiału do śrutowania.
 • Jednostka jest mobilna i elastyczna, a koszty jej rozruchu są niskie.
 • Jednostka podciśnienia może być obsługiwana elektrycznie lub z wykorzystaniem sprężonego powietrza.
 • Jednym prostym ruchem można zmienić sposób działania urządzenia do bezpyłowego śrutowania na potrzeby zbierania śrutu z niewielkiego pomieszczenia.
+ Pokaż więcej - Ukryj

Produkty w kategorii: Sprzęt do piaskowania