Zaloguj się w naszym ekstranecie

Zawory obrotowe NRS

Opróżnianie leja samowyładowczego odpylacza w sposób ciągły

Zawór obrotowy NRS3
Zawór obrotowy typu NRS3 służy do ciągłego odprowadzania materiału z odpylacza.

Zawór obrotowy można wykorzystywać do odprowadzania różnego rodzaju nieprzylegających materiałów. Maksymalne wymiary cząstek, które można odprowadzać za pomocą zaworu NRS3 to 3 x 3 x 10 mm (0,1 x 0,1 x 0,4 in).

Zawory obrotowe NRS10, 20 i 30
Zawór obrotowy typu NRS służy do transportowania materiału pomiędzy dwoma oddzielnymi systemami. W systemach transportowania pneumatycznego zazwyczaj wymagany jest wyładunek z filtra lub cyklonu do silosu w warunkach ciśnienia atmosferycznego. Do takiego zastosowania doskonale nadaje się zawór obrotowy typu NRS.

Zawory obrotowe można stosować z większością materiałów, aczkolwiek wielkość cząstek nie może przekraczać 13 x 13 x 13 mm (0,5 x 0,5 x 0,5 in).