Zaloguj się w naszym ekstranecie

Zawory obrotowe NRS w wykonaniu Ex

Ciągłe odprowadzanie wybuchowego pyłu z odpylacza

Zawór obrotowy typu NRS służy do transportowania materiału pomiędzy dwoma oddzielnymi systemami. W systemach transportowania pneumatycznego zazwyczaj wymagany jest wyładunek z filtra lub cyklonu do silosu w warunkach ciśnienia atmosferycznego. Do takiego zastosowania doskonale nadaje się zawór obrotowy typu NRS.

Zawory obrotowe można stosować z większością materiałów, aczkolwiek wielkość cząstek nie może przekraczać 13 x 13 x 13 mm (0,5 x 0,5 x 0,5 in).

Zawór obrotowy typu NRS ma modułową, wytrzymałą konstrukcję, w której skład wchodzi gruba płyta stalowa. Wirniki poszczególnych modułów są wyposażone w sprzęgła podatne. Zmniejsza to prawdopodobieństwo uszkodzenia urządzenia podczas pracy i gwarantuje, że okres jego eksploatacji jest możliwie jak najdłuższy. Wirnik ma specjalne kauczukowe uszczelnienia, które skutecznie izolują otwory wlotowy i wylotowy względem powietrza.

Zawory obrotowe tego typu są również dostępne w wersjach zgodnych z wymaganiami dyrektywy ATEX, przeznaczonych do stosowania w obecności pyłów wybuchowych typu St1 lub St2. NRSZ to system zabezpieczeń zgodny z wymaganiami dyrektywy ATEX.

Wskaźnik wybuchowości Kst pyłów wybuchowych typu St1 może wynosić do 200 bar m/s.

Wskaźnik wybuchowości Kst pyłów wybuchowych typu St2 może wynosić do 300 bar m/s.

Zawór obrotowy typu NRS Ex 10-Q jest również dostępny w wersji zgodnej z wymaganiami dyrektywy ATEX przeznaczonej do stosowania w obecności pyłów wybuchowych typu St1. Wskaźnik wybuchowości Kst pyłów wybuchowych typu St1 może wynosić do 200 bar m/s.

 NRS  Pred.max (kPa) Maks. prędkość obrotowa (rpm)  Grubość ostrza (mm) 
 St1
Kstmax=20
MPa.m.sek-1
 St1
Kstmax=20
MPa.m.sek-1
 NRSZ 3 80  80  10 
 NRSZ 4 25  25  31 
 NRSZ 10 25  20  20 
 NRSZ 20 25  20  20 
 NRSZ 30 25  20  20 
 NRSZ 10-Q 25  Not available  22