Zaloguj się w naszym ekstranecie

Separator wstępny do ogólnego odkurzania

Stacjonarny separator wstępny do zbierania odpadów i materiałów suchych. Odpowiedni do ogólnego odkurzania w przemyśle chemicznym i budowlanym.

Separator wstępny można stosować w połączeniu z większością niewielkich i średniej wielkości jednostek wysokiego podciśnienia, w tym Bb216, L-PAK 250 i RBU. Separator jest wyposażony w cyklon z pojemnikiem o objętości 67 l (17,6 gal). Standardowa średnica otworów wlotowego i wylotowego wynosi odpowiednio 51 mm (2 in) i 76 mm (3 in).

W przypadku wielu systemów podciśnieniowego zbierania i transportowania ważna jest separacja wstępna gromadzonego materiału przed filtrem. Stosowanie separatora wstępnego jest kluczowe dla zapobiegania zatykaniu się jednostki odciągowej. Separator wstępny podłącza się przed jednostką wysokiego podciśnienia w celu zbierania materiału, zanim ten dostanie się do jednostki odciągowej wysokiego podciśnienia.