Zaloguj się w naszym ekstranecie

Przenośny separator wstępny FA7

Do separacji cieczy i substancji stałych

Separator FA7 firmy Nederman rozdziela ciecze i substancje stałe w celu zapobiegania przedostawaniu się ich do stacjonarnego systemu rur. Separator wstępny FA7 doskonale nadaje się do warsztatów samochodowych, zakładów produkcji metalowej i wszelkich innych zastosowań, w których wymagane jest usuwanie resztek szkła, metalu i innych gruboziarnistych materiałów. Separator FA7 doskonale zbiera również wodę i ciecze chłodząco-smarujące.

  • Wychwytuje gruboziarniste materiały i zapobiega zatykaniu się systemu rur.
  • Mniejsze zużycie systemu rur.
  • Cyklonowy otwór wlotowy gwarantujący skuteczną separację wstępną