Zaloguj się w naszym ekstranecie

Separator wstępny GA 500

Do zbierania i separacji materiałów

Separator wstępny GA 500 ma pojemność 570 litrów (150 gal). 425 litrów (112 gal) przeznaczono na gromadzenie materiału. Separator jest zamontowany na solidnej ramie. Poniżej podstawy należy umieścić duży pojemnik (niedołączony). Separator może być również opróżniany bezpośrednio na taśmę przenośnika. Warunkiem stosowania tego alternatywnego rozwiązania jest opróżnianie z dużą częstotliwością, która gwarantuje, że ilość materiału przypadająca na wyładunek jest umiarkowana i odpowiada przepustowości przenośnika taśmowego.