Zaloguj się w naszym ekstranecie

Transport i rozdzielanie materiałów

Zautomatyzowane procesy separacji i transportowania materiałów

Wydajne transportowanie materiałów jest kluczowe dla wszystkich współczesnych procesów. Najprostszą metodą, stosowaną w wielu dużych i małych warsztatach, jest pozwalanie na gromadzenie się odpadów z produkcji w podstawie maszyny lub w filtrze aż do momentu, w którym operator będzie zmuszony usunąć je własnoręcznie i umieści je w odpowiednim pojemniku na potrzeby dalszego przetwarzania. 

Czyszczenie ręczne jest czasochłonne, kosztowne i może grozić odniesieniem obrażeń ciała. Dzięki produktom firmy Nederman przeznaczonym do transportowania i rozdzielania materiałów proces ten może zostać zautomatyzowany, z czym wiążą się następujące korzyści: 

  • Obniżenie kosztów transportu wewnętrznego
  • Brak niebezpieczeństwa odniesienia obrażeń ciała
  • Czystość obszarów roboczych i duża elastycznośćProdukty w kategorii: Transport i rozdzielanie materiałów

Powrót na górę strony

Separatory wstępne

Separator lekkich substancji GA 150

Separacja lekkich, gruboziarnistych substancji

Separator wstępny GA 500

Separator wstępny z pojemnikiem o objętości 425 litrów (112 gal)

Separator wiórów metalowych KSA 70

Separator wstępny z cyklonowym otworem wlotowym i wkładką, które gwarantują wysoką skuteczność i ograniczenie zużycia. Zaprojektowany na potrzeby rozdzielania wiórów metalowych, strużyn i cieczy chłodząco-smarujących.

Separator wstępny do odpylania

Separator wstępny do zbierania i recyklingu lekkich materiałów, takich jak pył, proszki i inne drobnoziarniste materiały suche

Wysokowydajny separator wstępny GA 800

Wysokowydajny separator wstępny do usuwania materiałów ściernych przed odpylaczem

Separator wstępny do ogólnego odkurzania

Odpowiedni do ogólnego odkurzania w przemyśle chemicznym i budowlanym

Separator materiałów NFV

Znajduje zastosowanie w przypadku konieczności jednoczesnego odciągania pyłu i transportowania materiału. Separator materiałów przepuszcza mniejsze cząstki pyłu, które mogą zostać usunięte przez odpylacz. Większe cząstki materiałów są kierowane do innych procesów.

Przenośny separator wstępny FA7

Rozdziela ciecze i substancje stałe w celu zapobiegania przedostawaniu się ich do stacjonarnego systemu rur.

Przenośny separator wstępny do zbierania cieczy

Przenośny separator wstępny do zbierania i odzyskiwania oleju, cieczy chłodząco-smarującej, chłodziwa, wody i innych niepalnych cieczy