Zaloguj się w naszym ekstranecie

Bramka serwisowa

Kompleksowe stanowisko pracy do Twojego warsztatu samochodowego

Samodzielne stanowisko pracy - wydajne, skuteczne i zawsze dostępne dla Twojego personelu serwisowego

Dzięki bramce serwisowej firmy Nederman Twój personel serwisowy może szybko uzyskiwać dostęp do następujących instalacji, sprzętu i mediów:

  • Wbudowany stół warsztatowy
  • Ciecze, powietrze i energia
  • System czyszczenia
  • Odciąg spalin samochodowych
  • System monitorowania cieczy
  • Odprowadzanie zużytego oleju

Pięć modeli z różną liczbą zwijaczy węży lub przewodów oraz bramka serwisowa ze zwijaczami węży lub przewodów i dodatkowo jednym zwijaczem węża do spalin lub węża podciśnieniowego (Niesprzedawana w USA)