Zaloguj się w naszym ekstranecie

NMS - System monitorowania dający pełną kontrolę nad płynami technologicznymi

System monitorowania przepływu oleju i innych płynów technologicznych zwiększający zyskowność i poziom usług warsztatów samochodowych

System monitorowania smarowania NMS gwarantuje pełną kontrolę nad płynami technologicznymi - dokładnie monitoruje przepływ płynów i doprowadza do poszczególnych pojazdów odpowiednie ilości olejów i innych płynów bez konieczności ręcznej obsługi lub podłączania do punktu poboru. Informuje on również użytkownika o konieczności napełnienia zbiorników zasobnikowych. Pożegnaj się z rozlanymi płynami, stratami i niepotrzebnymi przestojami! (Niesprzedawany w USA)

  • Do 250 punktów doprowadzania
  • Pełna kontrola nad płynami technologicznymi 

System kompletnej obsługi cieczy

Dla pełnej kontroli nad olejami, smarami i różnymi innymi płynami technologicznymi doprowadzanymi do zbiorników i stanowisk pracy za pośrednictwem łatwo dostępnych zwijaczy węży połączonych z centralnym punktem składowania

  1. Zbiornik z pompą 
  2. Szafka wejścia/wyjścia
  3. Przetwornik Fieldbus 
  4. Komputer klienta (nieobjęty ofertą firmy Nederman) 
  5. Terminal operatora 
  6. Zespół zaworów punktu poboru 
  7. Czytnik kodów kreskowych 
  8. Punkt poboru

Szybki zwrot inwestycji we wszelkiego rodzaju warsztatach samochodowych

System monitorowania firmy Nederman automatycznie mierzy i doprowadza do poszczególnych pojazdów odpowiednią ilość oleju i innych płynów technologicznych. Prawidłowe fakturowanie to zadowoleni klienci. NMS informuje również o konieczności napełnienia zbiorników zasobnikowych, co eliminuje ryzyko niepożądanego przestoju lub powstania nagłej potrzeby złożenia zamówienia. Dobra logistyka pozwala odpowiednio planować dostawy i zmniejszać ich częstotliwość, co przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego. 

W warsztacie personel serwisowy wprowadza własny kod, informacje o pojeździe, numer zlecenia itp. przed rozpoczęciem doprowadzania cieczy. Pobrana może zostać wstępnie ustalona lub - w razie potrzeby - dowolnie wybrana ilość cieczy. Dane te zostają zapisane w NMS, którym steruje centralny komputer. Wszystkie szczegółowe informacje są zapisywane i mogą być przeglądane w każdej chwili. System NMS firmy Nederman składa się z szeregu modułów programowych, co umożliwia łatwe dostosowanie go do każdego warsztatu i dowolnych potrzeb. System NMS można w pełni integrować z różnymi systemami biznesowymi oraz wykorzystywać do fakturowania, wydawania pokwitowań, generowania statystyk itp. Z poziomu menu statystyk można kontrolować zużycie substancji, a związane z nim informacje są aktualizowane na bieżąco.

Możliwość sterowania maksymalnie 250 punktami doprowadzania i 20 miniterminalami

Systemu NMS można używać z poziomu dowolnego komputera z systemem Windows 4.0, Windows 2000 lub Windows XP Professional. System składa się z szeregu terminali połączonych z komputerem centralnym. Wyposażenie każdego punktu doprowadzania obejmuje generator impulsów i zawór elektromagnetyczny, którymi steruje się za pośrednictwem szafki wejścia/wyjścia. System ma modułową budowę i można go łatwo rozszerzać w celu obsługiwania maksymalnie 250 punktów doprowadzania i 20 miniterminali.

+ Pokaż więcej - Ukryj