Zaloguj się w naszym ekstranecie

Systemy i sprzęt smarujący

Kompletne rozwiązania magazynowania i dystrybucji oleju, smarów i innych płynów technologicznych oraz odprowadzania oleju z misek olejowych.

Do skutecznego magazynowania, dystrybucji i odprowadzania oleju, smaru i innych cieczy wymagany jest specjalny sprzęt. Nasze systemy dystrybucji oleju, smaru i innych cieczy pozwalają ograniczać ilości odpadów, przynoszą praktyczne korzyści w kwestii ergonomii oraz umożliwiają kontrolowanie zużycia materiałów eksploatacyjnych. Nasze rozwiązania znajdują zastosowanie w warsztatach samochodowych i serwisach samochodów ciężarowych, w inżynierii lądowej i wodnej oraz w maszynach rolniczych. (Niesprzedawane w USA) 

Oferujemy pomoc na wszystkich etapach:

  • Projekt
  • Planowanie
  • Instalacja i smarowanie
  • Serwis i utrzymanie


Produkty w kategorii: Systemy i sprzęt smarujący