Zaloguj się w naszym ekstranecie

Chłodnice gorącego gazu KS i KU

Kasetowy wymiennik ciepła z ogrzewaniem wstępnym powietrza chłodzącego odpowiedni do temperatur dochodzących do 590ºC (1.100ºF).

Jeżeli istnieje choćby najmniejsze ryzyko spadku temperatury elementów chłodzących poniżej punktu rosy kwasu podczas chłodzenia gorących gazów technologicznych, konieczne jest wstępne ogrzewanie powietrza chłodzącego. Firma Nederman opracowała chłodnicę kasetową KU specjalnie na potrzeby chłodzenia takich gazów. 

W odróżnieniu od chłodnic KS jednostki KU są wyposażone w dodatkowy regulator temperatury, który jest przeznaczony do wstępnego ogrzewania powietrza chłodzącego. Wentylator powietrza chłodzącego zasysa część ogrzewanego powietrza chłodzącego i miesza je ze świeżym powietrzem. Temperatura uzyskiwana wskutek mieszania jest regulowana przez automatyczne otwieranie lub zamykanie klapy świeżego powietrza zlokalizowanej przed dopływem strumienia powietrza do elementów chłodzących.

 • Automatyczny system czyszczenia do lepkich pyłów
 • Wszystkie elementy dostępne z poziomu pomostu roboczego
 • Możliwość wstępnego ogrzewania powietrza chłodzącego w celu eliminowania problemów ze skraplaniem
 • Niewielka wysokość i kompaktowa konstrukcja
 • Brak konieczności doprowadzania cieczy
 • Opcjonalne samooczyszczanie
 • Możliwość dostosowania do potrzeb
 • Niewielka wymagana przestrzeń podłoża
 • Całkowicie automatyczne działanie

Przeznaczone do stosowania z gorącymi gazami większości typów chłodnice KS i KU można stosować z gazami o temperaturze dochodzącej do 590ºC (1100ºF).

Chłodnica gazu/Wymiennik ciepła KS

Chłodnica KS - legenda
 1. Okap do zanieczyszczonego gazu
 2. Obudowa chłodnicy
 3. Szczelinowa ścianka z ramą mocującą
 4. Element chłodzący
 5. Skrzynka wlotowa powietrza chłodzącego
 6. Wentylator powietrza chłodzącego
 7. Zawór motylkowy sterowany silnikiem
 8. Zawór motylkowy regulowany ręcznie
 9. Skrzynka wylotowa powietrza chłodzącego
 10. Konstrukcja nośna z lejem samowyładowczym
 11. na pył i śrubą opróżniającą
 12. Platforma dostępu i utrzymania
 13. z drabiną

a. Otwór wlotowy zanieczyszczonego gazu
b. Otwór wylotowy zanieczyszczonego gazu
c. Otwór wylotowy pyłu
d. Otwór wlotowy powietrza chłodzącego
e. Ogrzewane wstępnie powietrze chłodzące
f. Otwór wylotowy powietrza chłodzącego
 Chłodnica KS
 1. Okap do zanieczyszczonego gazu
 2. Stacja napędowa
 3. Łańcuch napędowy
 4. Łańcuch czyszczący
 5. Prowadnica łańcucha
 6. Element chłodzący

Chłodnica gazu/Wymiennik ciepła KU

 Chłodnica KU - legenda
 1. Okap do zanieczyszczonego gazu
 2. Obudowa chłodnicy
 3. Szczelinowa ścianka z ramą mocującą
 4. Element chłodzący
 5. Otwór wlotowy powietrza chłodzącego
 6. Wentylator powietrza chłodzącego
 7. Konstrukcja nośna z lejem samowyładowczym
 8. na pył i śrubą opróżniającą
 9. Platforma dostępu i utrzymania
 10. z drabiną
a. Otwór wlotowy zanieczyszczonego gazu
b. Otwór wylotowy zanieczyszczonego gazu
c. Otwór wylotowy pyłu
d. Otwór wlotowy powietrza chłodzącego
e. Otwór wylotowy powietrza chłodzącego 

+ Pokaż więcej - Ukryj