Zaloguj się w naszym ekstranecie

Chłodnice

Przeznaczone do stosowania z gorącymi gazami większości typów chłodnice KS i KU można stosować z gazami o temperaturze dochodzącej do 590ºC (1100ºF).

Gorące gazy technologiczne są często wydzielane w procesach spalania oraz obróbki roztopionych metali, w szczególności żelaznych, nieżelaznych i aluminium. Filtracja gorącego gazu wymaga uprzedniego ochłodzenia go za pomocą chłodnic lub wymienników ciepła. Ciepło może zostać odzyskane w celu zaoszczędzenia energii.

Jeżeli istnieje choćby najmniejsze ryzyko spadku temperatury elementów chłodzących poniżej punktu rosy kwasu podczas chłodzenia gorących gazów technologicznych, konieczne jest wstępne ogrzewanie powietrza chłodzącego. Firma Nederman opracowała chłodnicę kasetową KU specjalnie na potrzeby chłodzenia takich gazów. Produkty w kategorii: Chłodnice