Zaloguj się w naszym ekstranecie

Separator niepożądanego oleju HM

Do oczyszczania chłodziwa z niepożądanych olejów

Separatory niepożądanego oleju opracowano w sposób gwarantujący skuteczne i opłacalne usuwanie szkodliwych i niepożądanych olejów, co przyczynia się do zwiększenia trwałości cieczy i eliminuje problemy związane zazwyczaj z zanieczyszczeniem niepożądanymi olejami. Do cieczy o dużym potencjale zwiększania trwałości użytecznej należą chłodziwa syntetyczne, półsyntetyczne i na bazie oleju oraz zasadowe wody płuczkowe. Dokonuje się tego po prostu przez skuteczne oczyszczanie ich ze swobodnych, rozproszonych i zemulgowanych niepożądanych olejów, pochodzących z misek olejowych obrabiarek, centralnych systemów i płuczek przemysłowych. 

  • Zwiększenie trwałości użytecznej cieczy obróbkowych i czyszczących 
  • Znacznie zmniejszenie ilości niebezpiecznych odpadów 
  • Szeroki zakres temperatury pracy

Oczyszczanie chłodziw syntetycznych, półsyntetycznych i na bazie oleju oraz zasadowych wód płuczkowych z niepożądanych olejów. Separator niepożądanego oleju ma trzy komory. Za pomocą pływającego urządzenia ssącego i pompy zanieczyszczoną ciecz doprowadza się do pierwszej komory z miski olejowej lub zbiornika wody płuczkowej. W komorze tej odbywa się separacja swobodnych niepożądanych olejów, zawiesiny bakteryjnej oraz niektórych zawiesin ciał stałych. Po jej opuszczeniu ciecz przepływa do drugiej komory, w której warstwa koagulantów usuwa rozproszone i zemulgowane niepożądane oleje.

Oczyszczona ciecz przepływa do komory wylotowej oraz przez przelew wyładowczy. Przepływ cieczy przez separator odbywa się wskutek grawitacji. Stały przelew wyładowczy cieczy reguluje poziom cieczy w jednostce. Oddzielane niepożądane oleje są automatycznie odprowadzane grawitacyjnie do odpowiedniego pojemnika przez regulowane przelewy. Separator dostępny jest w wersjach wykonanych ze stali nierdzewnej lub ze stali miękkiej.

Niesprzedawany w USA