Zaloguj się w naszym ekstranecie

Magnetyczny filtr chłodziwa

Magnadrum - prosty i automatyczny magnetyczny filtr chłodziwa

Magnetyczny filtr chłodziwa Magnadrum w sposób ciągły oczyszcza przepływającą ciecz z magnetycznych cząstek stałych i zbiera je w pojemniku. System ten doskonale nadaje się do przemysłowych obrabiarek skrawających i szlifujących materiały żelazne oraz do procesów, w których powstają duże ilości opiłków. Filtr Magnadrum można stosować z chłodziwami na bazie wody i większością olejów pozbawionych domieszek. Urządzenie to często stosuje się w połączeniu z innymi odstojnikami - pełni ono wówczas funkcję niezwykle skutecznego filtra wstępnego. Nogi można przyciąć w celu dostosowania do instalacji. Ciecz może być doprowadzana od przodu lub od tyłu. Dostępne są wersje umożliwiające zamontowanie na zbiorniku lub doprowadzanie zanieczyszczonego chłodziwa pod ciśnieniem. Zachęcamy do omówienia wszelkich szczególnych wymagań przed złożeniem zamówienia.

Obsługa jest nieskomplikowana i automatyczna. Silne ceramiczne magnesy wypełniają rdzeń bębna, który jest częściowo zanurzony w cieczy. Dzięki użyciu stalowych tarcz żadna część przepływu cieczy nie omija silnego pola magnetycznego. Tarcze przyciągają żelazne zanieczyszczenia i usuwają je z cieczy wraz z obrotami bębna. Bęben jest czyszczony w sposób ciągły wskutek ocierania się o odpowiednio wyprofilowany zgarniak. Cząstki stałe przenoszone przez bęben naciskają na zgarniak, wytłaczając nadmiar cieczy, do momentu opadnięcia do pojemnika. Wytłaczana ciecz jest odprowadzana i zawracana do przepływu, wskutek czego cząstki stałe zostają niemal całkowicie osuszone.
  • Silne magnesy usuwające cząstki wielkości nawet 30 do 40 mikronów
  • Odprowadzanie niemal całkowicie osuszonych cząstek stałych

Niesprzedawany w USA