Zaloguj się w naszym ekstranecie

Podciśnieniowy filtr pełnego przepływu FV do cieczy obróbkowych do metali

Podciśnieniowy filtr pełnego przepływu do cieczy obróbkowych do metali umożliwia zawracanie oczyszczonego chłodziwa do systemu.

Podciśnieniowe filtry pełnego przepływu do cieczy obróbkowych do metali FV i FVC to opłacalne i wszechstronne filtry przeznaczone do oczyszczania z cząstek stałych takich cieczy obróbkowych do metali jak emulsje lub oleje oraz do podobnych zastosowań, w tym do oczyszczania części. Filtr chłodziwa może być wyposażony w wymienny materiał filtracyjny lub w stałą taśmę filtracyjną, która pozwala obniżyć koszty usuwania odpadów. Stosowanie zbiornika oczyszczonej cieczy podczas w pełni zautomatyzowanego cyklu przestawiania umożliwia pracę ciągłą. 

Najważniejsze właściwości podciśnieniowego filtra chłodziwa: 

 • Niewymagające utrzymanie i niewielka złożoność
 • Niskie zużycie energii dzięki stosowaniu pompy filtra w roli pompy systemu
 • Niskie koszty usunięcia dzięki zastosowaniu stałej taśmy filtracyjnej
 • Duże natężenie przepływu
 • Wysoka skuteczność filtracji
 • Niewielka wymagana przestrzeń

Niesprzedawany w USA

Podciśnieniowy filtr pełnego przepływu FV do chłodziwa

Konstrukcja

Filtr podciśnieniowy to opłacalny i wszechstronny filtr przeznaczony do oczyszczania cieczy obróbkowych do metali (emulsji lub olejów) z cząstek stałych oraz podobnych zastosowań, w tym oczyszczania części. Pompa filtracyjna wytwarza w materiale filtracyjnym różnicę ciśnień rzędu 0,3 bar, dzięki czemu natężenie przepływu i skuteczność filtracji są znacznie lepsze niż w przypadku filtrów grawitacyjnych. Filtr może być wyposażony w wymienny materiał filtracyjny lub w stałą taśmę filtracyjną, która pozwala obniżyć koszty usuwania odpadów. Stosowanie zbiornika oczyszczonej cieczy podczas w pełni zautomatyzowanego cyklu przestawiania umożliwia pracę ciągłą. 

Najważniejsze właściwości filtra do odzyskiwania chłodziwa: 

 • Niewymagające utrzymanie i niewielka złożoność
 • Niskie zużycie energii dzięki stosowaniu pompy filtra w roli pompy systemu
 • Niskie koszty usunięcia dzięki zastosowaniu stałej taśmy filtracyjnej
 • Duże natężenie przepływu
 • Wysoka skuteczność filtracji
 • Niewielka wymagana przestrzeń 

Działanie

Zanieczyszczona ciecz jest odprowadzana z obrabiarki do zbiornika chłodziwa, gdzie osadzają się opiłki. 

Dno zbiornika chłodziwa jest oddzielone od zbiornika podciśnieniowego sztywnymi, przepuszczalnymi panelami. Na wierzchu paneli zainstalowany jest prętowy przenośnik zgarniakowy. Materiał filtracyjny porusza się między panelami i prętowym przenośnikiem zgarniakowym. Pompa systemu lub filtra wytwarza podciśnienie i wymusza przepływ cieczy do zbiornika podciśnieniowego przez materiał filtracyjny. Oczyszczona ciecz jest odprowadzana ze zbiornika podciśnieniowego do maszyn i zbiornika oczyszczonej cieczy. 

W wyniku nagromadzenia usuwanych ciał stałych na materiale filtracyjnym (powstania placka filtracyjnego) podciśnienie rośnie i rozpoczyna się zautomatyzowany cykl przestawiania, który trwa do momentu osiągnięcia określonego podciśnienia. 

Podczas przestawiania zawory odcinające podciśnienie otwierają się i przenośnik dokonuje wyładunku zarówno materiału filtracyjnego, jak i zgromadzonych opiłków. W celu zapewnienia nieprzerwanego przepływu do obrabiarki oczyszczona ciecz jest pobierana ze zbiornika oczyszczonej cieczy do momentu zamknięcia zaworu odcinającego podciśnienie i zakończenia cyklu przestawiania. 

Jeżeli w roli materiału filtracyjnego stosuje się stałą taśmę, podczas cyklu przestawiania następuje wymywanie zwrotne taśmy.

Podciśnieniowy filtr pełnego przepływu FVC do chłodziwa

Konstrukcja

Kompaktowy podciśnieniowy filtr chłodziwa FVC to opłacalny i wszechstronny filtr przeznaczony do oczyszczania cieczy obróbkowych do metali (emulsji lub olejów) z cząstek stałych oraz podobnych zastosowań, w tym oczyszczania części. Pompa filtracyjna wytwarza w materiale filtracyjnym różnicę ciśnień rzędu 0,3 bar, dzięki czemu natężenie przepływu i skuteczność filtracji są znacznie lepsze niż w przypadku filtrów grawitacyjnych. 

Serię FVC opracowano w sposób zapewniający spełnienie w opłacalny sposób wymagań stawianych rozwiązaniom przeznaczonym do pojedynczych maszyn.

Filtr chłodziwa może być wyposażony w wymienny materiał filtracyjny lub w stałą taśmę filtracyjną, która pozwala obniżyć koszty usuwania odpadów. Stosowanie zbiornika oczyszczonej cieczy podczas w pełni zautomatyzowanego cyklu przestawiania umożliwia pracę ciągłą. 

Najważniejsze właściwości filtra chłodziwa: 

 • Niewymagające utrzymanie i niewielka złożoność
 • Niskie zużycie energii dzięki stosowaniu pompy filtra w roli pompy systemu
 • Niskie koszty usunięcia dzięki zastosowaniu stałej taśmy filtracyjnej
 • Duże natężenie przepływu
 • Wysoka skuteczność filtracji
 • Niewielka wymagana przestrzeń

Działanie

Zanieczyszczona ciecz jest odprowadzana z obrabiarki do zbiornika chłodziwa, gdzie osadzają się opiłki. 

Dno zbiornika chłodziwa jest oddzielone od zbiornika podciśnieniowego sztywnymi, przepuszczalnymi panelami. Na wierzchu paneli zainstalowany jest prętowy przenośnik zgarniakowy. Materiał filtracyjny porusza się między panelami i prętowym przenośnikiem zgarniakowym. Pompa systemu lub filtra wytwarza podciśnienie i wymusza przepływ cieczy do zbiornika podciśnieniowego przez materiał filtracyjny. Oczyszczona ciecz jest odprowadzana ze zbiornika podciśnieniowego do maszyn i zbiornika oczyszczonej cieczy. 

W wyniku nagromadzenia usuwanych ciał stałych na materiale filtracyjnym (powstania placka filtracyjnego) podciśnienie rośnie i rozpoczyna się zautomatyzowany cykl przestawiania, który trwa do momentu osiągnięcia określonego podciśnienia. Podczas przestawiania zawory odcinające podciśnienie otwierają się i przenośnik dokonuje wyładunku zarówno materiału filtracyjnego, jak i zgromadzonych opiłków. W celu zapewnienia nieprzerwanego przepływu do obrabiarki oczyszczona ciecz jest pobierana ze zbiornika oczyszczonej cieczy do momentu zamknięcia zaworu odcinającego podciśnienie i zakończenia cyklu przestawiania. Jeżeli w roli materiału filtracyjnego stosuje się stałą taśmę, podczas cyklu przestawiania następuje szczotkowanie i wymywanie zwrotne taśmy.

+ Pokaż więcej - Ukryj