Zaloguj się w naszym ekstranecie

Eliminatory mgły olejowej i filtry chłodziwa

Odzyskuj mgłę olejową i chłodziwo, po czym zawracaj je do maszyn.

Wymiana mgły olejowej i chłodziwa może być kosztowna. Filtry mgły olejowej i chłodziwa firmy Nederman przyczyniają się do wydłużenia okresu eksploatacji mgły i chłodziwa, umożliwiając ich odzyskiwanie i zawracanie do maszyn. Oddzielają one chłodziwo i mgłę od powietrza i zanieczyszczonych cząstek. Dzięki temu chłodziwo i mgła mogą być wykorzystywane ponownie i stają się bardziej opłacalne.

  • Wydłużenie okresu eksploatacji mgły olejowej i chłodziwa
  • Zwiększenie opłacalności dzięki zmniejszeniu wymaganej częstotliwości ich wymieniania
  • Zbieranie mgły olejowej i chłodziwa dla bezpieczeństwa i czystości w miejscu pracy


Produkty w kategorii: Eliminatory mgły olejowej i filtry chłodziwa