Zaloguj się w naszym ekstranecie

Wentylatory i dmuchawy Combifab

Wentylatory i dmuchawy do Twoich odpylaczy

W ramach serii wysokowydajnych, cicho pracujących wentylatorów promieniowych Combifab dostępne są wersje o trojakiej konstrukcji wirnika, przeznaczone do transportowania oczyszczonego powietrza (typ R), powietrza zawierającego pył i odpady (typ S) oraz powietrza o dużym stężeniu pyłu drzewnego i wiórów (typ T). Wszechstronne napędy, wśród których dostępne są energooszczędne napędy falownikowe, gwarantują dokładne dostosowywanie wentylatorów do wymaganych warunków pracy przy minimalnym wpływie na środowisko.

Zakres natężenia przepływu powietrza: Od 680 do 68.000 m3/h (od 400 do 40.000 cfm)

Najważniejsze właściwości

  • Wysoka skuteczność: do 87%
  • Szerokie zakresy natężenia przepływu powietrza i ciśnienia statycznego
  • Wersje z napędem bezpośrednim lub pasowym
  • Opcjonalna konstrukcja ze stali nierdzewnej lub galwanizowanej
  • Zgodność z wymaganiami dyrektywy ATEX (Baseefa 04ATEX0103) na potrzeby transportowania wybuchowych pyłów
  • Precyzyjne sterowanie za pomocą napędów falownikowych
  • Opcjonalne tłumiki - wbudowane lub w obudowach

Wentylatory wirowe do odpylaczy - Seria Combifab

Wentylatory serii Combifab to wysokowydajne wentylatory wirowe. Dostępność wersji o trojakiej konstrukcji koła wentylatora i jednej z czterech konfiguracji obudowy i napędu gwarantuje spełnienie wymagań obowiązujących w danym zastosowaniu. Firma Nederman utrzymuje duże zapasy wentylatorów gotowych do natychmiastowej dostawy. W sprawie dostępności prosimy kontaktować się z nami telefonicznie. Z myślą o klientach dysponujących ograniczonym budżetem utrzymujemy również zapasy używanego sprzętu.

W obliczu konieczności wymiany istniejących wentylatorów lub zainstalowania nowego systemu rozwiązaniem najwydajniejszym w kwestii konstrukcji wentylatorów może okazać się konfiguracja z napędem bezpośrednim o zmiennej częstotliwości (VFD), która zastępuje konfigurację silników wentylatorów z napędem pasowym. Wentylatory z napędem pasowym zużywają o 2 do 5% więcej energii niż układy z napędem bezpośrednim o zmiennej częstotliwości (VFD). Ponadto w przypadku konfiguracji tego typu osiągi wentylatorów można regulować ręcznie, za pomocą interfejsu sterowniczego VFD i pętli sterowania z regulatorem proporcjonalno-całkująco-różniczkującym (PID). W celu ograniczania zużycia energii do minimum można instalować automatyczne klapy.

Wirnik łopatkowy - serce systemu

Wirnik wentylatora odpylacza do oczyszczonego powietrza

Wirnik do oczyszczonego powietrza typu R

Wirnik do oczyszczonego powietrza to zabudowany wirnik o zakrzywionych łopatkach nachylonych przeciwnie do kierunku obrotu. Wirnik ten służy do transportowania powietrza oczyszczonego lub o niskiej zawartości drobnoziarnistego pyłu, takiego jak opary spawalnicze, mgła olejowa lub gazy spalinowe.

Wydajność wirnika do oczyszczonego powietrza wynosi do 87%.

Wirnik wentylatora odpylacza do wiórów

Wirnik do wiórów typu S

Wirnik do wiórów to zabudowany, częściowo samooczyszczający się wirnik o prostych, ukośnych łopatkach nachylonych przeciwnie do kierunku obrotu. Wirnik ten służy do transportowania pyłu pochodzącego ze szlifowania i polerowania, suchych trocin, strużyn itp.

Wydajność wirnika do wiórów wynosi do 81%.

Wirnik transportowy wentylatora odpylacza

Wirnik transportowy typu T

Wirnik transportowy to otwarty, samooczyszczający się wirnik o prostych, promieniowych łopatkach. Wirnik ten służy do transportowania strużyn, wiórów itp.

Wydajność wirnika transportowego wynosi do 61%.

+ Pokaż więcej - Ukryj