Zaloguj się w naszym ekstranecie

Stół do spawania i szlifowania

Odciąg oparów u źródła

Stół do spawania i szlifowania jest dostępny w trzech rozmiarach i przeznaczony do zbierania pyłu i oparów w większości procesów spawania i szlifowania. Po odpowiednim uziemieniu można go używać również na obszarach zagrożonych wybuchem. Stół ten nie nadaje się do skrawania. 

  • Łatwa instalacja 
  • Wytrzymała konstrukcja do zastosowań w przemyśle 
  • Elastyczny w kwestii sposobu instalacji

Ten wytrzymały stół roboczy zbiera zanieczyszczenia, zanim dostaną się one w okolice dróg oddechowych pracownika. Powietrze jest odprowadzane z tyłu stołu lub w dół, przez kratkę w powierzchni stołu.

Opary i lekkie cząstki stałe są zbierane przez przepływ powietrza z tyłu stołu, zaś cięższe cząstki stałe opadają do szuflady na pył zlokalizowanej na spodzie stołu.

Łatwy do zainstalowania i niezwykle elastyczny
Stół można podłączyć do zewnętrznego wentylatora samodzielnie lub w układzie z innymi stołami, wraz z ramionami odciągowymi i filtrami.

Przepustowość odciągu elastyczna dzięki użyciu zewnętrznego wentylatora
W zależności od rozmiaru stołu zalecane natężenie przepływu powietrza może wynosić od 1.000 do 4.000 m3/h (od 590 do 2.360 cfm). Konieczne jest obliczenie natężenia przepływu powietrza wymaganego w danym zastosowaniu.

Możliwość podłączenia do różnych filtrów firmy Nederman
Produkt ten można łączyć zarówno z niewielkimi jednostkami FilterBox, jak i z modułowymi jednostkami FilterMax różnej wielkości.

Przyjazny dla użytkownika
Umocowane zawiasowo panele boczne można rozkładać na czas wykonywania prac na dłuższych przedmiotach. Stół ma ucho, którego można użyć do zamocowania zacisku uziemiającego spawarki lub w roli uziemienia podczas pracy w obecności potencjalnie wybuchowego pyłu.

Zaprojektowany z myślą o instalacjach wewnętrznych i dostępny w 3 rozmiarach o różnej szerokości

  • Stół do spawania i szlifowania 900
  • Stół do spawania i szlifowania 1350
  • Stół do spawania i szlifowania 2000

Łatwy w utrzymaniu
Szufladę na pył można w łatwy sposób opróżniać od przodu stołu. Zużytą powierzchnię stołu można wymienić na nową.

+ Pokaż więcej - Ukryj