Zaloguj się w naszym ekstranecie
Przeznaczone do montażu na stole warsztatowym ramiona BenchTop do odciągania oparów

Ramiona odciągowe FX do oparów lutowniczych

Do odciągania oparów lutowniczych oraz zapachów wydzielanych podczas klejenia lub pracy z wykorzystaniem rozpuszczalników

Ramiona odciągowe FX do oparów i zapachów przeznaczone do montażu na stole warsztatowym składają się z lekkich części wykonanych z anodyzowanego aluminium i połączonych dwoma lub trzema regulowanymi złączami ciernymi z tworzyw sztucznych. Do odciągania oparów powstających podczas lutowania oraz zapachów wydzielanych podczas klejenia lub pracy z wykorzystaniem rozpuszczalników. Laboratoryjne ramiona odciągowe można stosować niezależnie lub w obrębie systemów, z filtrami lub bez filtrów. Ramię odciągowe można w łatwy sposób zamontować na stole warsztatowym lub w podobnym miejscu. Jednostkę do odciągania oparów można ustawić na podłożu, zwiesić ze stropu lub przymocować do ściany. Jest elastyczna we wszystkich kierunkach i łatwa do ustawienia. Łatwo ją rozmontowywać na potrzeby czyszczenia.

Ramiona odciągowe do zapachów i oparów o wielu zastosowaniach

Ramiona BenchTop firmy Nederman przeznaczone do montażu na stole warsztatowym można stosować w dowolnym środowisku pracy - zarówno na stanowiskach montażowych, gdzie istnieje potrzeba odciągania oparów lutowniczych, jak i w laboratoriach, gdzie kluczowa jest ochrona przed działaniem wysoce korozyjnych lub szkodliwych gazów. W celu umożliwienia spełnienia najróżniejszych potrzeb opracowano trzy modele ramion BenchTop:

Model Original  Model ESD  Model ESD 
Model Original ramienia przeznaczonego do montażu na stole warsztatowym to wytrzymałe, niezawodne i uniwersalne ramię do zastosowań ogólnych, w przypadku których ryzyko występowania wyładowań elektrycznych lub działania żrących substancji chemicznych jest niewielkie. Przedstawiono ramię z zamontowanym uniwersalnym, przezroczystym okapem. Model ESD/EX ramienia przeznaczonego do montażu na stole warsztatowym jest przeznaczony do pracy w środowisku elektronicznym, w którym może dochodzić do wyładowań elektrostatycznych. Pod warunkiem dokonania oceny ryzyka ramię ESD/EX można stosować również na obszarach zagrożonym wybuchem. Ramię jest wykonane z materiałów nieprzewodzących, co eliminuje ryzyko występowania zjawiska elektryczności statycznej i powstawania iskier. Okap jest wykonany z anodyzowanego metalu. Model CHEM ramienia przeznaczonego do montażu na stole warsztatowym ma kształtowniki wykonane z podwójnie anodyzowanego aluminium. Ramię to doskonale nadaje się do odciągania oparów w środowisku, w którym obecne są żrące substancje i konieczne jest zapewnienie odporności na korozję. Przedstawiono ramię z zamontowanym metalowym, odpornym na korozję okapem z powłoką malarską.

Sposoby montażu ramion odciągowych do oparów i zapachów przeznaczonych do montażu na stole warsztatowym

Montaż na ścianie - Złącze skierowane w górę
Montaż na ścianie - Złącze skierowane w górę

Montaż na stropie - Złącze skierowane w górę

Montaż na podłożu - Złącze skierowane w dół

Montaż na stole warsztatowym - Złącze skierowane w dół

Zasięg roboczy ramienia można zwiększyć za kształtownika przedłużającego. Dzięki temu jedno ramię
może być wykorzystywane na szeregu sąsiadujących ze sobą stanowisk pracy.

Asortyment ramion firmy Nederman przeznaczonych do montażu na stole warsztatowym: FX50, FX75 i FX100

Te ramiona odciągowe do oparów i zapachów wykorzystują najnowsze technologie i bogate doświadczenie firmy Nederman w tworzeniu rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo i czystość w środowisku pracy. Ramiona odciągowe składają się z rur wykonanych z anodyzowanego aluminium oraz polipropylenowych złączy, które gwarantują wytrzymałość i trwałość oraz łatwą i niewymagającą użycia dużej siły obsługę. 

Szczególnie dobrze nadają się one do zastosowań, w których usuwanie dymu, gazów, pyłu i cząstek stałych wymaga stosowania niewielkich, elastycznych i łatwych w użyciu ramion. Znajdują one zastosowanie na przykład podczas lutowania, klejenia oraz pracy z wykorzystaniem rozpuszczalników i szkodliwych substancji. Ramiona BenchTop firmy Nederman przeznaczone do montażu na stole warsztatowym zostały zaprojektowane w sposób gwarantujący wieloletnią bezproblemową pracę. 

Zastosowania w przemyśle, badaniach i edukacji 

Ramiona BenchTop to doskonałe rozwiązanie dla różnego rodzaju miejsc pracy. Obszary ich zastosowań obejmują między innymi: 

  • Zakłady chemiczne i farmaceutyczne 
  • Zakłady montażowe urządzeń elektronicznych 
  • Laboratoria badawcze 
  • Szkolne laboratoria chemiczne i warsztaty techniczne

Szybką instalację gwarantuje szeroki asortyment zestawów do samodzielnego montażu, w których skład wchodzą wentylatory i filtry. Na potrzeby bardziej zaawansowanych zastosowań możemy dostarczać rozwiązania dostosowane do szczególnych potrzeb.


Montaż na stropie, ścianie, podłożu lub stole warsztatowym

Uniwersalny wspornik montażowy oferuje całkowitą swobodę w kwestii wyboru miejsc instalacji ramion. Ramiona można montować na stropie, ścianach, podłożu i stołach warsztatowych.

Wyjątkowa elastyczność

Oba skrajne złącza ramienia mogą obracać się w zakresie 360°. Gwarantuje to niezrównaną elastyczność we wszystkich kierunkach i umożliwia ustawienie okapu za każdym razem w pożądanym miejscu. Po prawidłowym ustawieniu okap można zablokować za pomocą dwóch elementów ciernych zlokalizowanych w złączach ramienia. 

Odciąg bezpośrednio ze stołu warsztatowego - gwarancja optymalnej wydajności i niskiego poziomu hałasu

W celu stworzenia ramion o optymalnych właściwościach transportowania cząstek stałych i pożądanym natężeniu przepływu powietrza w fazie rozwoju nowej serii jednostek odciągowych wykorzystano symulacje komputerowe. Usprawnienie w ten sposób przepływu powietrza umożliwiło stosowanie wentylatorów mniejszych rozmiarów i o niższym zużyciu energii. Inną korzyścią dla użytkownika jest obniżenie poziomu hałasu. W zależności od natężenia przepływu powietrza spadek poziomu hałasu w porównaniu z podobnymi ramionami dostępnymi na rynku może wynieść około 5 dB lub więcej.

+ Pokaż więcej - Ukryj