Zaloguj się w naszym ekstranecie

Automatyczny tłumik SBAS

Tłumik regulujący natężenie przepływu powietrza w celu obniżania kosztów i poziomu hałasu

Automatyczny tłumik SBAS to pneumatyczna zasuwa gilotynowa, która umożliwia szybkie i szczelne zamykanie systemów rur i połączeń maszyn. Ponieważ tłumik może być otwierany i zamykany automatycznie, ssanie zawsze kierowane jest do używanych w danym momencie złączy, punktów odciągu i maszyn. Przyczynia się to do maksymalizacji siły odciągu i poprawy wydajności pracy. Tłumiki SBAS mogą mieć krawędź QF, krawędź pojedynczą, krawędź nieobrobioną, patrz: poniższa tabela, lub kołnierzową krawędź FL (opcjonalnie).

  • Tłumik wymaga zasilania suchym i czystym sprężonym powietrzem.
  • Ciśnienie robocze: Od 6 do 8 bar (od 87 do 116 psi)
  • Średnica złącza: 6 lub 4 mm (0,24 lub 0,16 in)
  • Napięcie: 230 V prądu przemiennego
  • Maksymalna temperatura: 75°C (167°F)