Zaloguj się w naszym ekstranecie

Automatyczny zawór TAV 50

Zmaksymalizuj wydajność swojego systemu wysokiego podciśnienia za pomocą automatycznych zaworów.

Automatyczne zawory TAV 50 maksymalizują wydajność systemów wysokiego podciśnienia. Ponieważ zawory mogą być otwierane i zamykane automatycznie, podciśnienie zawsze kierowane jest do używanych w danym momencie złączy, punktów odciągu i maszyn. Dzięki temu siła odciągu jest maksymalizowana, koszty obsługi są niższe i wymagane rozmiary jednostek podciśnienia są mniejsze.

  • Niższe koszty obsługi i mniejsze rozmiary sprzętu podciśnieniowego
  • Niższy poziom hałasu w zakładzie
  • Nieprzewodzący materiał na bazie tworzyw sztucznych

Zmaksymalizuj wydajność swojego systemu wysokiego podciśnienia za pomocą automatycznych zaworów z naszego szerokiego asortymentu.

 Zawory otwierają się i zamykają automatycznie, dzięki czemu podciśnienie zawsze kierowane jest do używanych w danym momencie złączy, punktów odciągu i maszyn.

TAV 50 FV

Przeznaczony do narzędzi pneumatycznych. Zawór otwiera się automatycznie z chwilą uruchomienia narzędzia. 

TAV 50 MV-G

Przeznaczony do narzędzi elektrycznych. Zawór otwiera się automatycznie z chwilą
uruchomienia narzędzia. 

TAV 50 MV-W

Przeznaczony do palników spawalniczych. Pierścieniowy czujnik mierzy
prąd i automatycznie
otwiera zawór z chwilą
uruchomienia palnika spawalniczego. 

TAV 50 PC

Zawór ten przeznaczony jest do sterowania bezpośredniego za pomocą sygnału sprężonego powietrza, pochodzącego np. z zaworu 3-drogowego (akcesorium). 

TAV 50 MA

Zaworem tym steruje się za pomocą ręcznego uchwytu. Jest on przeznaczony do zastosowań, w przypadku których
sterowanie automatyczne nie jest wymagane.
 

TAV 50 FV/MV-G

Zawór podwójnego działania przeznaczony do narzędzi elektrycznych i/lub pneumatycznych. Zawór otwiera się automatycznie z chwilą uruchomienia narzędzia. 

TAV 50 FV/MV-W

Zawór podwójnego działania przeznaczony do palników spawalniczych i narzędzi pneumatycznych. Zawór
otwiera się automatycznie z chwilą
uruchomienia palnika spawalniczego.

 

Uwaga: W przypadku wszystkich zaworów automatyczne
uruchamianie i zatrzymywanie jednostki podciśnienia wymaga stosowania mikroprzełącznika
i zestawu AS (akcesorium).

Opis modeli zgodnych z wymaganiami dyrektywy ATEX

Odciąg zgodny z wymaganiami dyrektywy ATEX

W zależności od wariantu i obszaru zastosowań wiele spośród zaworów TAV 50 ma zgodne z wymaganiami dyrektywy ATEX oznaczenie kategorii urządzenia i symbol EX. Wszystkie warianty TAV 50 oznaczone symbolem EX są urządzeniami kategorii 3D według Dyrektywy 2014/34/WE. Oznacza to, że można stosować je w strefie 22 według Dyrektywy 1999/92/WE.  

Sterowany ręcznie zawór TAV 50 MA można instalować na obszarach niebezpiecznych (w strefie 22) pomimo braku symbolu EX. Zawór ten nie jest oznaczony symbolem EX, ponieważ urządzenia sterowane ręcznie nie spełniają wymagań Dyrektywy 2014/34/WE (ATEX).

Inne zawory pozbawione symbolu EX (zawory W, G i AC/DC) nie są zgodne z wymaganiami dyrektywy ATEX, w związku z czym nie wolno instalować ich na obszarach niebezpiecznych. Modele dopuszczone do stosowania na obszarach niebezpiecznych, patrz: poniższa tabela numerów części, w której uwzględniono oznaczenia EX w nazwach modeli.

Nr części

Opis

40060100

TAV 50 FV EX

40060120

TAV 50 MV-G*)

40060130

TAV 50 FV/MV-G*)

40060110

TAV 50 MV-W **)

40060140

TAV 50 FV/MV-W **)

40147040

TAV 50 FV/MV 24V DC EX

40147090

TAV 50 FV/MV 24V AC/DC

40147120

TAV 50 FV/MV 115V AC EX

40147100

TAV 50 FV/MV 230V AC EX

40147071

TAV 50 MV 24V DC EX

40147050

TAV 50 MV 24V AC/DC

40147110

TAV 50 MV 115V AC EX

40147060

TAV 50 MV 230V AC EX

40147020

TAV 50 MA

40147030

TAV 50 PC EX

*) Standardowo dołączona skrzynka połączeniowa z mierzącym prąd przekaźnikiem. Wymaga zasilania prądem przemiennym o napięciu 230 V.
**) Wymaga zasilania prądem przemiennym o napięciu 24 V przez transformator (akcesorium), który może być współdzielony przez kilka zaworów.

+ Pokaż więcej - Ukryj


Skontaktuj się z nami

Nederman USA - Thomasville

Adres :
 
102 Transit Ave.
  Thomasville 27360 USA
Telefon :
Sales: 855-534-2861
Other: 800-533-5286