Zaloguj się w naszym ekstranecie

Zawór TAV 100-150

Ręczne i automatyczne zawory maksymalizujące wydajność systemu wysokiego podciśnienia

Zawory TAV 100 i TAV 150 pełnią przede wszystkim funkcję zaworów odcinających głównych odgałęzień systemu rur. Ponieważ zawory mogą być otwierane i zamykane automatycznie, podciśnienie zawsze kierowane jest do używanych w danym momencie złączy, punktów odciągu i maszyn. Dzięki temu siła odciągu jest maksymalizowana, koszty obsługi są niższe i wymagane rozmiary jednostek podciśnienia są mniejsze.

  • Zawór wymaga zasilania suchym i czystym sprężonym powietrzem.
  • Zalecane ciśnienie: Od 0,6 do 0,7 MPa (od 87 do 102 psi)
  • Maksymalne dopuszczalne ciśnienie: 1,0 MPa (145 psi)
  • Minimalne ciśnienie (gwarantujące bezpieczną pracę): 0,5 MPa (73 psi)
  • Temperatura robocza: Od 0°C do +40°C (od 32°F do 104°F)
  • Złącze: 102 mm lub 150 mm (4 in lub 6 in)
  • Maksymalne podciśnienie: -50 kPa (-7 psi)

Opis modeli zgodnych z wymaganiami dyrektywy ATEX

W zależności od wariantu i obszaru zastosowań wiele spośród zaworów TAV 100 i TAV 150 ma zgodne z wymaganiami dyrektywy ATEX oznaczenie kategorii urządzenia i symbol EX. Wszystkie warianty TAV 100 i TAV 150 oznaczone symbolem EX są urządzeniami kategorii 3D według Dyrektywy 2014/34/WE. Oznacza to, że można stosować je w strefie 22 według Dyrektywy 1999/92/WE.

Sterowane ręcznie zawory TAV 100 MA i TAV 150 MA można instalować na obszarach niebezpiecznych (w strefie 22) pomimo braku symbolu EX. Zawory te nie są oznaczone symbolem EX, ponieważ urządzenia sterowane ręcznie nie spełniają wymagań Dyrektywy 2014/34/WE (ATEX).

Inne zawory pozbawione symbolu EX (zawory AC/DC) nie są zgodne z wymaganiami dyrektywy ATEX, w związku z czym nie wolno instalować ich na obszarach niebezpiecznych. Modele dopuszczone do stosowania na obszarach niebezpiecznych, patrz: poniższa tabela numerów części, w której uwzględniono oznaczenia EX w nazwach modeli.

Zawory TAV 100

Nr części

Opis

40146082

TAV 100 MV 24V DC EX

40146081

TAV 100 MV 24V AC/DC

40146083

TAV 100 MV 115V AC EX

40146080

TAV 100 MV 230V AC EX

40146030

TAV 100 PC EX

40146010

TAV 100 MA

 Zawory TAV 150

Nr części

Opis

40146102

TAV 150 MV 24V DC EX

40146101

TAV 150 MV 24V AC/DC

40146103

TAV 150 MV 115V AC EX

40146100

TAV 150 MV 230V AC EX

40146060

TAV 150 PC EX

40146040

TAV 150 MA

Uwaga: W przypadku wszystkich zaworów automatyczne uruchamianie i zatrzymywanie jednostki podciśnienia wymaga stosowania mikroprzełącznika<BR>i zestawu AS (akcesorium).

+ Pokaż więcej - Ukryj


Skontaktuj się z nami

Nederman USA - Thomasville

Adres :
 
102 Transit Ave.
  Thomasville 27360 USA
Telefon :
Sales: 855-534-2861
Other: 800-533-5286