Zaloguj się w naszym ekstranecie

Klapowy zawór zwrotny CARZ

Zaprojektowana w sposób zapobiegający powracaniu powstających w wybuchu płomieni i fali ciśnienia do zakładu przez kanały, w których jest zamontowana.

Klapa działa do maksymalnego znamionowego zmniejszonego ciśnienia wybuchu panującego w zabezpieczonej obudowie (z reguły będącej wewnętrzną strefą 20 według dyrektywy ATEX) i odgrywa podczas wybuchu rolę zaworu odcinającego.

Klapa przeciwwybuchowa CARZ zapobiega groźnemu w skutkach powracaniu powstających w wybuchu fali ciśnienia i czoła płomienia do zakładu przez kanały. Produkt jest wytwarzany zgodnie z wymaganiami norm zapewniania jakości produkcji określonych w dyrektywie ATEX.

Klapa działa do maksymalnego zmniejszonego ciśnienia wybuchu panującego w zabezpieczonej przestrzeni (z reguły będącej wewnętrzną strefą 20 według dyrektywy ATEX) i odgrywa podczas wybuchu rolę zaworu odcinającego.

W normalnych warunkach pracy klapa pozostaje otwarta i przeciwdziała grawitacji wskutek przepływu powietrza zawierającego pył przeciwnego do kierunku przebiegu fali ciśnienia wybuchu.

Korzyści:

  • Zapobieganie groźnemu w skutkach rozprzestrzenianiu się wybuchu
  • Zapobieganie powracaniu zabłąkanego pyłu przez kanały po zatrzymaniu odpylacza
  • Dostępna z kołnierzem zwykłym lub QF na potrzeby podłączania do różnych systemów rur
  • Odpowiednia do transportowania wybuchowego pyłu klasy St1

Klapowy zawór zwrotny CARZ Kierunek ssania

Wymagania dotyczące instalacji

Pręt równoważący znajduje się z reguły z prawej strony. 

Z obu stron klap serii CARZ o średnicy od 550 wzwyż znajdują się drzwiczki kontrolne. 

Odległość między klapą CARZ i filtrem lub silosem różni się w zależności od rodzaju i wielkości instalacji. 

Klapę CARZ należy zainstalować w poziomie. 

Należy zwrócić uwagę na kierunek przepływu powietrza. Jest on wskazany za pomocą umieszczonej na produkcie strzałki.

+ Pokaż więcej - Ukryj

Skontaktuj się z nami

Nederman USA - Thomasville

Adres :
 
102 Transit Ave.
  Thomasville 27360 USA
Telefon :
Sales: 855-534-2861
Other: 800-533-5286