Zaloguj się w naszym ekstranecie

Cyklon NC

Podstawowy cyklon oczyszczający przepływ powietrza z dużych cząstek materiałów

Cyklon to separator, który wykorzystuje siłę odśrodkową do oczyszczania powietrza zanieczyszczonego wiórami lub pyłem. Jego osiągi zależą od prędkości obrotowej oraz gęstości i rozkładu wielkości cząstek. Dostępny jest szeroki asortyment akcesoriów do cyklonów.

  • 90-procentowa skuteczność usuwania cząstek wielkości powyżej 10 mikronów
  • Wyższa skuteczność w przypadku gruboziarnistych cząstek stałych
  • W zależności od rozmiaru elementy z blachy stalowej o grubości 2 lub 3 mm (0,08 lub 0,1 in)
  • Maksymalna temperatura pracy w przypadku standardowej powłoki malarskiej: 75ºC (167ºF)