Zaloguj się w naszym ekstranecie

Multicyklon MCA

Odpowiedni do oddzielania cząstek gazów spalinowych

Seria MCA obejmuje siedem separatorów multicyklonowych przeznaczonych w szczególności do zastosowań, w których panują wysokie temperatury. Dzięki możliwości połączenia maksymalnie 60 modułów możliwe jest uzyskanie natężenia przepływu gazów rzędu 63.000 m3/h (37.000 cfm). 

Najważniejsze właściwości

  • Wytrzymała, całkowicie spawana konstrukcja stalowa
  • Skuteczność usuwania cząstek: do 97%
  • 7 rozmiarów o przepustowości od 2.800 do 63.000 m3/h (od 1.600 do 37.000 cfm)
  • Odporność na temperatury dochodzące do 300ºC (572ºF)
  • Opcjonalna izolacja termiczna
  • Szeroki asortyment akcesoriów

Typowe zastosowania

  • Separacja cząstek stałych wchodzących w skład gazów spalinowych