Zaloguj się w naszym ekstranecie

Cyklony

Odpylacze cyklonowe

Cyklony można stosować w roli separatorów wstępnych - w celu ograniczania ilości pyłu docierającego do filtra końcowego - lub urządzeń zabezpieczających - w celu oczyszczania gazu lub strumienia powietrza z dużych, gorących cząstek stałych, co ma na celu zapobieganie uszkodzeniu materiału filtracyjnego. Wysokosprawne cyklony zużywają więcej energii, w związku z czym koszty ich eksploatacji są wyższe. Cyklony o niższej sprawności często są skuteczniejsze w połączeniu z filtrem końcowym lub odpylaczem, gdyż do materiału filtracyjnego docierają wówczas cząstki o korzystniejszym rozkładzie wielkości, co może przyczyniać się do zwiększenia trwałości użytecznej materiału filtracyjnego.


Produkty w kategorii: Cyklony