Zaloguj się w naszym ekstranecie

Startery wentylatorów

Opłacalność systemu odciągu może ulec poprawie, jeżeli wentylator pracuje tylko podczas wykonywania prac. Stycznik wentylatora może być aktywowany przez zacisk z czujnikiem przymocowany do przewodu uziemiającego sprzętu do spawania lub przełącznika w okapie.

Korzyści związane z zainstalowaniem startera wentylatora
  • Obniżenie kosztów energii
  • Minimalizacja ilości ogrzewanego powietrza wywiewanego z zakładu
  • Możliwość opóźniania zatrzymania o maksymalnie 5 minut w celu zapewniania odciągania pozostałości pyłu i oparów

Standardowy starter bezpośredni lub typu gwiazda-trójkąt do wentylatorów NCF. Szczegółowe informacje dostępne są na życzenie. Moc od 2,2 do 22 kW. Stopień ochrony IP 65. Wbudowane zabezpieczenie przeciążeniowe silnika. Wbudowany transformator 150 VA. Napięcie sterujące 24 V prądu przemiennego. Przekaźnik czasowy do opóźniania zatrzymania wentylatora w przypadku uruchamiania zdalnego.

Ręczny starter wentylatora

Seria ręcznych starterów wentylatorów odpowiednich do wentylatorów serii N, mniejszych wentylatorów serii NCF oraz filtrów NOM. Blokowany przełącznik uruchamiania i zatrzymywania. Wbudowane zabezpieczenie przeciążeniowe silnika. Odpowiedni do wentylatorów jedno- i trójfazowych.