Zaloguj się w naszym ekstranecie

Modułowy system filtracji MFS

Doskonały do systemów odciągu u źródła

Modułowy system filtracji wychodzi naprzeciw oczekiwaniom dotyczącym oczyszczania powietrza z cząstek stałych, dymu, pyłu, gazów i zapachów. Dzięki modułowej konstrukcji system nadaje się zarówno do niewielkich obszarów roboczych, jak i do dużych zakładów produkcyjnych. Uzupełniając system o wentylatory, ramiona odciągowe i skrzynki sterownicze firmy Nederman, można konstruować rozwiązania odpowiednie do wszelkiego rodzaju miejsc pracy.

Typowe zastosowania systemu obejmują spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazu obojętnego (metodą TIG), zgrzewanie punktowe, odciąg laboratoryjny, usuwanie zapachów oraz zbieranie proszków spożywczych i substancji chemicznych.

  • Łatwa i szybka instalacja dzięki niewielkiej liczbie części
  • Łatwe rozszerzanie
  • Możliwość uzupełnienia o wentylator, ramię odciągowe i skrzynkę sterowniczą
  • Opłacalność i wydajność

System MFS z filtrem cząstek stałych

Do oparów spawalniczych, pyłu i gruboziarnistych cząstek stałych. Kompletna jednostka filtracyjna obejmuje kartridż filtra, konsolę i dwa złącza.

System MFS z mikrofiltrem lub filtrem HEPA

Do bardzo drobnoziarnistych cząstek stałych i zanieczyszczeń. Kompletna jednostka filtracyjna obejmuje kartridż filtra, konsolę i dwa złącza.

System MFS z filtrem do gazów lub filtrem węglowym

Pochłania zapachy, gazy, dym i rozpuszczalniki organiczne (toluen i keton metylowo-etylowy). Kompletna jednostka filtracyjna obejmuje kartridż filtra, konsolę i dwa złącza.

Ogólne wytyczne dotyczące stosowania filtrów węglowych firmy Nederman

Otrzymujemy wiele pytań dotyczących filtrów węglowych firmy Nederman. Odnoszą się one z reguły do dozwolonych i niedozwolonych substancji chemicznych. Dlatego opracowaliśmy wytyczne mające na celu ułatwienie pracy związanej ze sprzedażą tego typu produktów. 

Wytyczne dotyczą następujących filtrów: filtrów węglowych MFS oraz filtrów jednostek FilterCart Carbon i produktów
przeznaczonych do montażu na stole warsztatowym.

1. Filtry przeznaczone są przede wszystkim do filtracji rozpuszczalników organicznych. 

Rzadko możliwa jest skuteczna filtracja nieorganicznych substancji chemicznych i kwasów. 

2. Masa cząsteczkowa (względna) rozpuszczalników powinna wynosić powyżej 50. 

Cząsteczki o mniejszej masie nie są pochłaniane zbyt skutecznie i wpływają bardzo szkodliwie na trwałość filtrów. Bardzo lekkie cząsteczki wcale nie są pochłaniane. Masa cząsteczkowa jest wyszczególniona w karcie charakterystyki substancji chemicznej. 

3. Filtrów nie wolno stosować z toksycznymi substancjami chemicznymi. 

Istnieją dwie przyczyny takiego stanu rzeczy. Ramię odciągowe nie pozwala na zbieranie 100% oparów i w przypadku nasycenia filtra może dochodzić do wydmuchiwania toksycznych substancji chemicznych do powietrza. Może to być szkodliwe dla operatora. Nieodpowiednie substancje chemiczne są oznaczone pomarańczowym symbolem toksyczności.

4. Rozpuszczalniki muszą mieć wyraźny zapach.

Wynika to z faktu, że nasycenie filtra określa się właśnie na podstawie zapachu. 

5. Stężenie nie może być na tyle wysokie, aby istniało niebezpieczeństwo wybuchu. 

Nadmierne stężenie wpływa również bardzo szkodliwie na trwałość filtrów. 

6. Trwałość: Nie jest możliwe obliczenie trwałości filtra węglowego na podstawie spadku ciśnienia.

Nasycony filtr węglowy charakteryzuje się jednakowym spadkiem ciśnienia jak nowy. Do momentu nasycenia węgiel może wchłonąć substancje w ilości odpowiadającej od 10 do 25% swojej masy, zatem jednym ze sposobów określania trwałości jest porównywanie wagi nowych i nasyconych filtrów. Jeżeli znane jest stężenie substancji i natężenie przepływu powietrza, wynik pomiaru można wykorzystać do oszacowania trwałości filtra. 

7. Obliczenia dotyczące filtrów węglowych MFS

W każdym przypadku należy upewnić się, że natężenie przepływu powietrza nie przekracza 500 m3/h (294 cfm). Większe natężenie przepływu powietrza przekłada się na pogorszenie skuteczności filtracji.

+ Pokaż więcej - Ukryj