Zaloguj się w naszym ekstranecie

Modułowy filtr kartridżowy FilterMax F z wbudowanym separatorem wstępnym

Modułowy odpylacz z filtrem kartridżowym, wbudowanym separatorem wstępnym i zabezpieczeniem przeciwiskrowym

Filtr kartridżowy FilterMax F to kompletne rozwiązanie filtracji dla całego warsztatu. Dzięki wbudowanemu separatorowi wstępnemu doskonale nadaje się do zastosowań, w których występują gruboziarniste cząstki stałe i dym. FilterMax F to kompaktowy, skuteczny filtr o maksymalnej przepustowości rzędu 10.000 m3/h (5.900 cfm). 

FilterMax F opracowano z myślą o przetwarzaniu niewybuchowych oparów i suchych pyłów w przemyśle. Wbudowany kompaktowy i skuteczny separator wstępny wychwytuje do 80% gruboziarnistych cząstek stałych i większych iskier, przyczyniając się do wydłużenia okresu eksploatacji kartridżów filtra. FilterMax F jest wyposażony w automatyczny system czyszczenia firmy Nederman. System czyszczenia strumieniem impulsowym oczyszcza kolejne kartridże podczas pracy filtra. W razie potrzeby FilterMax F można czyścić również po zakończeniu pracy. Kartridż FilterMax F to kompaktowy, wysoce skuteczny kartridż filtra. Dostępne są kartridże wykonane z różnych materiałów. Płaski kształt kartridżów filtra minimalizuje niewykorzystaną powierzchnię materiału filtracyjnego na wierzchu kartridża.

  • Natężenie przepływu powietrza przez filtr do 10.000 m3/h (5.900 cfm)
  • Wbudowany separator wstępny
  • Automatyczny układ sterowania
  • Układ czyszczenia strumieniem impulsowym