Zaloguj się w naszym ekstranecie

Odpylacz workowy NFPZ 3000 z pojemnikiem

Odpylacz workowy przeznaczony do małych i średnich warsztatów stolarskich wytwarzających niewielkie ilości materiału

Odpylacz workowy NFPZ 3000 jest przeznaczony do małych i średnich warsztatów stolarskich wytwarzających niewielkie ilości materiału. Jest to modułowy odpylacz wykonany z galwanizowanej blachy stalowej, z teleskopową podporą, odpowiedni do stosowania na wolnym powietrzu. 

Jest dostępny w wersjach o różnej szerokości: 1200 mm (47 in) w przypadku typu E lub 2400 mm (94 in) w przypadku typu J. Każdy moduł konstrukcji filtra jest wyposażony w drzwiczki kontrolno-przeciwwybuchowe. Czyszczenie filtra za pomocą wentylatorów regeneracyjnych. Filtr jest wyposażony w wyjątkowy, opatentowany worek SUPERBAG. Usuwany materiał jest oddzielany w leju samowyładowczym filtra i zbierany w metalowych pojemnikach. Filtr może pracować w sposób ciągły lub przerywany. W drugim przypadku możliwe jest czyszczenie worków filtracyjnych w odstępach co cztery godziny.

 • Odpowiedni do natężenia przepływu powietrza od 1.500 do 33.000 m3/h (od 883 do 19.400 cfm)
 • Zgodny z wymaganiami dyrektywy ATEX dla pyłów St1 i St2 o wskaźniku wybuchowości Kst nieprzekraczającym 300 bar m/s
 • Kompaktowa konstrukcja
 • Odpowiedni do przetwarzania dużych ilości powietrza o ograniczonym poziomie zanieczyszczenia ciężkimi materiałami
 • Praca w sposób ciągły lub przerywany, z 15-minutowymi przerwami na czyszczenie co około cztery godziny
 • Montaż na podłożu
 • Wersje do nadciśnienia lub podciśnienia dochodzącego do 5.000 Pa
 • Odciążanie przeciwwybuchowe w górę lub w bok
 • Skuteczne czyszczenie podczas pracy za pomocą wydajnych wentylatorów regeneracyjnych
 • Opatentowane poliestrowe worki antyelektrostatyczne SUPERBAG
 • Prosta instalacja na miejscu i możliwość łatwego rozszerzenia w razie potrzeby
 • Niskie zużycie energii