Zaloguj się w naszym ekstranecie
Odkurzacz - model NFK

Odpylacz workowy NFKZ 3000 z przenośnikiem łańcuchowym

Odpylacz workowy odpowiedni do przetwarzania dużych ilości powietrza o wysokim poziomie zanieczyszczenia ciężkimi materiałami

Odpylacz workowy NFKZ 3000 z przenośnikiem łańcuchowym umożliwia przetwarzanie dużych ilości powietrza o wysokim poziomie zanieczyszczenia ciężkimi materiałami. Jest to filtr modułowy wykonany z galwanizowanej blachy stalowej. Filtr ma teleskopową podporę i można stosować go na wolnym powietrzu. 

W każdym module konstrukcja filtra wielkości 2400 mm (94 cali) jest wyposażona w drzwiczki kontrolno-przeciwwybuchowe. Czyszczenie filtra za pomocą wentylatorów regeneracyjnych. Filtr jest wyposażony w wyjątkowy, opatentowany worek SUPERBAG. 

W leju samowyładowczym filtra i na odcinku wlotowym (opcjonalnym) następuje oddzielanie średnich i dużych cząstek. W dalszej kolejności powietrze przepływa przez worki filtracyjne. Podwójny przenośnik łańcuchowy zlokalizowany na dnie leja samowyładowczego transportuje gromadzony materiał do zaworu obrotowego w celu jego wyładunku.

 • Odpowiedni do natężenia przepływu powietrza od 6000 do 500.000 m3/h (od 3.500 do 294.000 cfm)
 • Zgodny z wymaganiami dyrektywy ATEX dla pyłów St1 i St2 o wskaźniku wybuchowości Kst nieprzekraczającym 300 bar m/s
 • Kompaktowa konstrukcja
 • Odpowiedni do przetwarzania dużych ilości powietrza o wysokim poziomie zanieczyszczenia ciężkimi materiałami
 • Zaprojektowany na potrzeby pracy ciągłej
 • Możliwość zamontowania na podłożu lub na dachu
 • Wersje do nadciśnienia lub podciśnienia dochodzącego do 5.000 Pa (0,725 psi)
 • Odciążanie przeciwwybuchowe w górę lub w bok
 • Skuteczne czyszczenie podczas pracy za pomocą wydajnych wentylatorów regeneracyjnych
 • Opatentowane poliestrowe worki antyelektrostatyczne SUPERBAG
 • Prosta instalacja na miejscu i możliwość łatwego rozszerzenia w razie potrzeby
 • Niskie zużycie energii