Zaloguj się w naszym ekstranecie
Uniwersalna ssawka odciągowa do spalin
Uniwersalna ssawka odciągowa do spalin

Odpylacz FS z płaskim workiem

Odpowiedni do stosowania w dużych zakładach przemysłowych, w obecności gorących gazów

Jednostka funkcjonalna odpylacza FS z płaskim workiem składa się z okapu do zapylonego gazu, obudowy filtra, leja samowyładowczego odpylacza z konstrukcją nośną oraz jednostki wyładowczej. 

Płaskie worki odpylacza są rozmieszczone poziomo w komorze zanieczyszczonego gazu. Połączenie ze szczelinową ścianką wykonane za pomocą ramy mocującej ze sprężynowymi nogami jest hermetyczne. Przepływ powietrza przez filtr następuje w kierunku z góry do dołu (na zasadzie spływu). 

Gaz przedostaje się do komory oczyszczonego gazu filtra przez płaski worek. W procesie tym pył jest zatrzymywany przez materiał filtracyjny i tworzy placek filtracyjny, którego istnienie jest niezwykle istotne z punktu widzenia usuwania pyłu. W pełni programowalny proces odpylania rozpoczyna się po upływie określonego czasu i skutkuje oczyszczeniem płaskiego worka filtracyjnego z pyłu. Pył opada do leja samowyładowczego i jest odprowadzany przez przenośnik pyłu.

 • Zakres natężenia przepływu powietrza: Od 10.000 do 250.000 m3/h (od 10.000 do 200.000 cfm)
 • Powierzchnia filtracyjna na obudowę filtra: Od 100 do 2.500 m2 (od 1.076 do 26.900 ft2)
 • Modułowa konstrukcja
 • Dokładne czyszczenie
 • Niska resztkowa zawartość pyłu dzięki zastosowaniu specjalnego materiału filtracyjnego
 • Odpowiedni do pracy w temperaturach dochodzących do 250°C (482°F)

Specjalne rozwiązania filtracji

Typ Długość w mm (in) Powierzchnia w m2 (ft2) Waga w kg (lb)
FS 520/0,75/75 -
FS 520/11,00/1100
Od 888 do 12.713 (od 34,65 do 500,5) Od 102/82 do 1.496/1.435 (od 1.098/883 do 16.103/15.446)  Od 2.810 do 20.890 (od 6.195 do 46.055)
FS 522/0,75/90 -
FS 522/11,00/1320
Od 888 do 12.713 (od 34,65 do 500,5) Od 113/91 do 1.650/1.560 (od 1.216/980 do 17.760/16.792)  Od 2.960 do 21.940 (od 6.526 do 48.369)
FS 620/0,75/90 -
FS 620/11,00/1320
Od 888 do 12.713 (od 34,65 do 500,5) Od 123/99 do 1.796/1.698 (od 1.324/1.066 do 19.332/18.277)  Od 2.950 do 22.070 (od 6.504 do 48.656)
FS 622/0,75/90 -
FS 622/11,00/1320
Od 888 do 12.713 (od 34,65 do 500,5) Od 135/108 do 1.980/1.899 (od 1.453/1.163 do 21.313/20.441)  Od 3.100 do 23.180 (od 6.834 do 51.103)
FS 720/0,75/105 -
FS 720/11,00/1540
Od 888 do 12.713 (od 34,65 do 500,5)  Od 143/115 do 2.095/1.981 (od 1.539/1.238 do 22.550/21.323)  Od 3.090 do 23.260 (od 6.812 do 51.280)
FS 722/0,75/105 -
FS 722/11,00/1540
Od 888 do 12.713 (od 34,65 do 500,5)
Od 158/127 do 2.310/2.184 (od 1.701/1.367 do 24.865/23.508) Od 3.250 do 24.430 (od 7.165 do 53.859)
FS 725/0,75/105 -
FS 725/11,00/1540
Od 888 do 12.713 (od 34,65 do 500,5) Od 182/145 do 2.664/2.519 (od 1.959/1.561 do 28.675/27.114)  Od 3.740 do 28.090 (od 8.245 do 61.928)

Inteligentny system czyszczenia powietrzem

Zawór i wentylator powietrza czyszczącego znajdują się na zewnątrz filtra. Zawór powietrza czyszczącego jest połączony elastycznym wężem z przenośną ssawką do czyszczenia. Ssawka do czyszczenia jest napędzana przez bezobsługowy napęd linowo-łańcuchowy. Jej ustawienie reguluje mechanizm przestawiający. Zastosowanie układu średniego ciśnienia pozwoliło skutecznie ograniczyć emisję pyłu podczas cyklu czyszczenia. W stację odchylania wbudowany jest element mechaniczny współpracujący z mechanizmem przestawiającym.

Zalety

 Skuteczne czyszczenie poza linią
 • Niewielka różnica między powierzchniami całkowitą i skuteczną
 • Wyeliminowanie wciągania pyłu do sąsiadujących worków
 • Niska resztkowa zawartość pyłu
 • Bardzo wysoka skuteczność odpylania
 • Odpowiedni do drobnoziarnistego pyłu (PM10, PM2,5)
Właściwości techniczne:
 • Filtr montowany wstępnie w warsztacie
 • Kompaktowa, modułowa konstrukcja
 • Niewielka wymagana przestrzeń
 • Krótki czas montażu - niski koszt montażu
 • Szczelna spawana konstrukcja
 • Niskie koszty utrzymania
 • Wysoki stopień dostępności
 • Czyszczenie poza linią podczas pracy przy pełnym obciążeniu
+ Pokaż więcej - Ukryj