Zaloguj się w naszym ekstranecie

FlexFilter Ex

Odpowiedni do łatwopalnego pyłu, oparów spawalniczych i gruzu

Filtr FlexFilter EX jest wyposażony w panel przeciwwybuchowy. Jego konstrukcja pozwala mu na wytrzymywanie nadciśnienia powstającego podczas ewentualnego wybuchu. Szkodliwe skutki wybuchu są minimalizowane przez uwalnianie nadciśnienia i kierowanie płomienia na bezpieczny obszar przez panel przeciwwybuchowy. Wszystkie modułowe elementy odpylacza są całkowicie uziemione. Wszystkie podzespoły elektryczne noszą oznaczenie Ex, tzn. są dopuszczone do pracy w obecności wybuchowego pyłu.

Dostępne jest następujące wyposażenie opcjonalne: standardowy pojemnik o objętości 70 l (18 gal) w komplecie z zestawem równoważącym, umożliwiający łatwe usuwanie gromadzonego pyłu w nieprzewodzących workach z tworzyw sztucznych, oraz w pełni automatyczne urządzenie opróżniające z całkowicie przewodzącym workiem na materiał sypki i kablami uziemiającymi przeznaczonymi do większych instalacji. Wyposażenie standardowe obejmuje filtr kontrolny, który umożliwia stosowanie jednostek podciśnienia pozbawionych oznaczenia Ex.

  • Syntetyczny pył organiczny, taki jak pył pochodzący ze szlifowania tworzyw sztucznych, wzmocnionych tworzyw sztucznych i innych materiałów kompozytowych, farby proszkowe i kosmetyki
  • Pył metalowy – drobnoziarnisty pył aluminium, magnezu, tytanu i chromu
  • Pył organiczny występujący w przemyśle spożywczym, taki jak mąka, proszki do zup, przyprawy i cukier
  • Proszki farmaceutyczne – Wiele proszków stosowanych w przemyśle farmaceutycznym ma właściwości wybuchowe.

Pył wybuchowy

Bryły jakichkolwiek materiałów są z reguły bezpieczne i niewybuchowe. Jednak zmielenie tego samego materiału na drobnoziarnisty pył może uczynić go łatwopalnym - wystarczy porównać drewniany klocek i pył drzewny! Ponadto wybuchowość cząstek pyłu rośnie wraz ze spadkiem ich wielkości.

W wielu gałęziach przemysłu wykorzystuje się materiały, które są lub mogą być wybuchowe. Rozproszenie łatwopalnego materiału w postaci drobnoziarnistego pyłu i zmieszanie go z powietrzem w obecności źródła zapłonu prowadzi do zwiększenia ryzyka wybuchu.

Bezpieczeństwo personelu i zwiększenie wydajności

Jednym z niebezpieczeństw związanych z obecnością wybuchowego pyłu jest osadzanie się go na powierzchniach w zakładzie. Osadzony pył wzbity w powietrze wskutek pierwszego wybuchu staje się paliwem dla kolejnych eksplozji. Skutecznym rozwiązaniem jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się pyłu w miejscu pracy przez zbieranie go u źródła.

+ Pokaż więcej - Ukryj