Zaloguj się w naszym ekstranecie

Odpylacze workowe CJ Cyclofilter

Łączy w sobie zalety separacji cyklonowej ze skutecznością filtrów workowych.

Odpylacz workowy CJ Cyclofilter firmy Nederman pozwala zmaksymalizować skuteczność separacji pyłu ze strumienia powietrza. Prowadzi to do zmniejszenia szybkości wznoszenia i obniżenia stopnia zapylenia, co przyczynia się do zwiększenia trwałości worków. Obniżenie stopnia zapylenia wiąże się ze zwiększeniem skuteczności filtra nawet w najbardziej wymagających zastosowaniach. Pozwala to uzyskiwać poziomy emisji poniżej 0,1 mg/m³ przy zastosowaniu jedynie 50% powierzchni filtracyjnej innych filtrów łańcuchowych. Możliwe jest uzyskiwanie w ten sposób skuteczności filtracji dochodzącej do 99,99974%.

Odpylacz Cyclofilter łączy w sobie zalety separacji cyklonowej ze skutecznością filtrów workowych. Jest dostępny w konfiguracjach nadciśnieniowych i podciśnieniowych.

  • Możliwość dostosowania odpylacza na potrzeby zbierania i transportowania dużych ilości odpadów
  • Zamontowane panele przeciwwybuchowe zgodne z wymaganiami „dyrektywy ATEX”’
  • Szczątkowe stężenie pyłu poniżej 0,1 mg/m³ (6,243 lb/ft3)
  • Automatyczne czyszczenie worków filtracyjnych strumieniem impulsowym „na żądanie”
  • Możliwość pracy przez 24 godziny na dobę nawet w warunkach wysokiego stopnia zapylenia
  • Monitorowane systemy czyszczenia zużywają bardzo niewielkie ilości sprężonego powietrza.
  • Opłacalny i wydajny
  • Praktycznie bezobsługowy dzięki brakowi poruszających się części
  • Trwała obudowa filtra