Zaloguj się w naszym ekstranecie

Odpylacz workowy FilterMax SFC

Modułowa obudowa filtra z opcjonalnym zabezpieczeniem przeciwiskrowym

Jeżeli filtrowane powietrze podlega recyrkulacji, zastosowanie FilterMax SFC jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa w środowisku pracy.  W połączeniu z przełącznikiem ciśnieniowym FilterMax SFC może pełnić funkcję alarmu nadmiernej emisji, jak również filtra ochronnego.

W warunkach obecności spalin samochodowych lub drobnoziarnistego pyłu FilterMax SFC można stosować w roli obudowy wysokowydajnego filtra ogólnego zastosowania.

  • Modułowa obudowa filtra
  • Wydajność jednego modułu: od 2.000 do 4.000 m3/h (od 1.200 do 2.400 cfm)

FilterMax SFC zapewnia dodatkową ochronę przed uwalnianiem do atmosfery niebezpiecznego pyłu. Jeżeli filtrowane powietrze podlega recyrkulacji, zastosowanie FilterMax SFC jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa w środowisku pracy. W połączeniu z przełącznikiem ciśnieniowym FilterMax SFC może pełnić funkcję alarmu nadmiernej emisji, jak również filtra ochronnego. W warunkach obecności spalin samochodowych lub drobnoziarnistego pyłu FilterMax SFC można stosować w roli obudowy wysokowydajnego filtra ogólnego zastosowania. Jeden moduł FilterMax SFC może filtrować powietrze doprowadzane z jednego modułu FilterMax F lub FilterMax DF. Maksymalna wydajność wynosi 4.000 m3/h (2.400 cfm). Przy dużym obciążeniu dopuszczalna wydajność spada do 2.000 m3/h (1200 cfm). Wydajność podczas ogólnego oczyszczania z pyłu lub oparów wynosi 2.000 m3/h (1.200 cfm). Obudowa FilterMax SFC może być wyposażona w proste otwory wlotowe lub w kombinację otworów wlotowych prostych i zagiętych pod kątem 90°.