Zaloguj się w naszym ekstranecie

Odpylacze workowe

Filtry do drewna, papieru, substancji chemicznych, minerałów i innych

Filtry workowe firmy Nederman są odpowiednie do różnego rodzaju pyłów, między innymi odpadów drzewnych, trocin, pyłów chemicznych, pochodzenia mineralnego i łatwopalnych.

W zależności od zastosowania powietrze może przepływać przez filtry workowe od zewnątrz do wnętrza filtra (oddzielane cząstki stałe gromadzą się wówczas po zewnętrznej stronie worka) lub odwrotnie. Z reguły cząstki stałe są zbierane na wewnętrznej powierzchni filtra workowego.

Konstrukcja filtrów workowych umożliwia ich czyszczenie w przypadku zatkania, dzięki czemu nie trzeba ich wymieniać. Filtry workowe czyści się z reguły ręcznie, mechanicznie (wstrząsowo) lub powietrzem - przedmuchem zwrotnym lub impulsami czyszczącymi sprężonego powietrza.


Produkty w kategorii: Odpylacze workowe