Zaloguj się w naszym ekstranecie

Chłodziwa i ciecze chłodząco-smarujące

Zmniejsz koszty chłodziw i zwiększ zdolność produkcyjną

Chłodziwo jest niezbędne do obróbki skrawaniem w przemysłowej obróbce metali. Wymienianie i usuwanie zużytego chłodziwa jest nie tylko kosztowne, ale i czasochłonne. Firma Nederman oferuje rozwiązania oczyszczania i recyklingu chłodziwa uwzględniające obecność opiłków metalowych i innych materiałów odpadowych z produkcji.

  • Ograniczenie kosztów związanych z nabywaniem i wymienianiem kosztownych chłodziw
  • Większa wartość odzyskiwanych materiałów odpadowych wolnych od oleju i substancji chemicznych
  • Poprawa zdolności produkcyjnej i jakości produktów
  • Dłuższy czas sprawności maszyn dzięki rozsądnemu stosowaniu chłodziwa i jego ciągłej filtracji

Odzysk chłodziwa i recykling cieczy chłodząco-smarujących

Oczyszczanie i filtracja - Zmniejsz koszty chłodziw i zwiększ zdolność produkcyjną

Czyste chłodziwa zapewniają wysoką wydajność obróbki skrawaniem z wąskimi zakresami tolerancji, podczas gdy zanieczyszczone chłodziwa powodują szybsze zużywanie się wrzecion, pomp i narzędzi. Chłodziwa zanieczyszczone obcym olejem są atakowane przez bakterie, wskutek czego tracą swoje pierwotne właściwości i nabierają nieprzyjemnego zapachu. Wymienianie i usuwanie chłodziwa oraz przestoje są bardzo kosztowne.

Czym jest zarządzanie chłodziwem?

Obecne i przyszłe tendencje dotyczące kosztów olejów i cieczy chłodząco-smarujących wymagają planowania ich recyklingu i wielokrotnego wykorzystywania. Zarządzanie chłodziwem to skuteczny sposób gospodarowania chłodziwami do obróbki skrawaniem. Wiąże się to z używaniem sprzętu usuwającego niepożądane obce oleje i części stałe, a często również kontrolującego obecność bakterii.

Jakie zanieczyszczenia są szkodliwe dla mojego chłodziwa lub cieczy chłodząco-smarującej?

Najpowszechniejszą formą zanieczyszczeń są części stałe w postaci drobnych wiórów metalowych i cząstek stałych pochodzących z procesów obróbki skrawaniem. Niepożądane oleje pochodzą z różnych źródeł, takich jak oleje smarowe wykorzystywane na przykład do smarowania prowadnic, oleje hydrauliczne przedostające się przez nieszczelne uszczelnienia taranów hydraulicznych, ciecze chłodząco-smarujące i oleje antykorozyjne przenoszone przez obrabiane części oraz niewłaściwie wymieszane lub niskiej jakości koncentraty chłodnicze. Inne zanieczyszczenia wymagające usuwania to sole metali i kwasów tłuszczowych, materiał strącany w postaci kłaczków, zawiesiny bakteryjne i narośle w postaci grzyba.

Jakie korzyści płyną z utrzymywania czystości chłodziw?

Koszty zakupu chłodziwa są stosunkowo niskimi kosztami operacyjnymi warsztatu, niemniej jednak sposób zarządzania chłodziwem wpływa znacząco na wysokość większości innych kosztów operacyjnych, takich jak koszty robocizny i opieki zdrowotnej, oraz na okres eksploatacji narzędzi i pomp, jakość obrabianych części itp.
Do największych korzyści płynących z zarządzania chłodziwem należą: zwiększenie trwałości chłodziwa, ograniczenie ilości odpadów, skrócenie czasów przestoju, wydłużenie okresu eksploatacji narzędzi, poprawa wykończenia powierzchni, zmniejszenie wymaganej częstotliwości czyszczenia maszyn, zmniejszenie ryzyka zatkania przewodów rurowych do chłodziwa oraz automatyczne uzupełnianie chłodziwa w obrabiarkach. Zarządzanie chłodziwem przyczynia się również do poprawy warunków panujących w środowisku pracy poprzez eliminowanie nieprzyjemnych zapachów oraz zmniejszanie ryzyka zakażenia skóry lub innych problemów zdrowotnych.

Jakie rozwiązania są dostępne?

Zarządzanie chłodziwem jest możliwe w niemal każdym zastosowaniu związanym z obróbką skrawaniem, w którym wykorzystuje się takie emulsje wodne jak chłodziwa, ciecze do płukania i stępiania ostrych krawędzi oraz ciecze chłodząco-smarujące do szlifowania. Może się ono odbywać z wykorzystaniem pojedynczego urządzenia współpracującego z konkretną maszyną lub zestawu urządzeń współpracujących z szeregiem maszyn.

Firma Nederman oferuje szereg rozwiązań obejmujących zarówno filtrację chłodziwa w celu usuwania części stałych, jak i separację niepożądanego oleju. Rozwiązania te można stosować do pojedynczych maszyn i systemów lub do grup maszyn. Rozwiązaniem ciągłej filtracji chłodziwa przy pełnym przepływie firmy Nederman jest program „Presto”. Chłodziwo jest oczyszczane z osadów, cząstek stałych i oleju. Systemy typu „Perpetuum” firmy Nederman pracują w trybie obejściowym, dokonując cyrkulacji części przepływu chłodziwa z każdej maszyny i usuwając zeń unoszące się na powierzchni niepożądane oleje i cząstki stałe. Punkt wyjścia dla proponowanego przez firmę Nederman rozwiązania stanowi konkretne zastosowanie oraz odpowiadające mu wymagania dotyczące utrzymania i stopnia automatyzacji.

Skuteczne systemy filtracji chłodziwa

Rozwiązaniem ciągłej filtracji chłodziwa przy pełnym przepływie firmy Nederman jest program „Presto”. Chłodziwo jest oczyszczane z osadów, cząstek stałych i oleju. “Perpetuum” to inne rozwiązanie filtracji chłodziwa na potrzeby licznych maszyn pracujących w grupach. Inwestycja w system filtracji chłodziwa zwraca się bardzo szybko.

  • Rozsądne stosowanie chłodziwa i jego ciągła filtracja przyczyniają się do zwiększenia zdolności produkcyjnej, poprawy jakości produktów oraz ograniczenia liczby przestojów wymaganych ze względu na konieczność wymiany chłodziwa.
  • Wielokrotne używanie chłodziwa to większe zyski.
+ Pokaż więcej - Ukryj


Produkty przeznaczone do rozwiązywania następujących problemów: Chłodziwa i ciecze chłodząco-smarujące