Zaloguj się w naszym ekstranecie

System odciągu spalin MagnaStack

MagnaStack to w pełni automatyczny system odciągu spalin samochodowych. Jednostka do odciągania spalin samochodowych w formie okapu automatycznie podłącza się do pionowych rur wydechowych pojazdu parkującego tyłem w zatoce. Ramiona prowadzące zbliżają regulowany poprzecznie okap do rur wydechowych. Okap zostaje przymocowany do rur wydechowych za pomocą elektromagnesu.

Podczas ruchu pojazdu w stronę bramy poziomy wąż i okap wyciągowy podążają za nim płynnie wzdłuż prowadnicy. Na wysokości bramy następuje automatyczne odłączenie zasilania energią elektryczną, co powoduje natychmiastowe zwolnienie elektromagnesu i odłączenie okapu od rur wydechowych.

  • Wydajność - 1 pojazd na system 
  • Prędkość wyjazdu do 15 km/h (10 mph)
  • Rury wydechowe: Pionowe