Zaloguj się w naszym ekstranecie

Polityka firmy Nederman

Polityka zapewniania jakości

Celem firmy Nederman jest bycie liderem w kwestii poziomu zadowolenia klientów poprzez nieustanne podnoszenie jakości oferowanych produktów, rozwiązań i usług.

Polityka środowiskowa

Firma Nederman dostarcza rozwiązania przyczyniające się do poprawy warunków panujących wewnątrz i na zewnątrz zakładów produkcyjnych klientów. Nasza praca koncentruje się na nieustannym doskonaleniu się i wydajnym zarządzaniu zasobami, co przyczynia się do zrównoważonego rozwoju i minimalizuje szkodliwy wpływ na środowisko naturalne.