Zaloguj się w naszym ekstranecie

Warunki korzystania z Usług

Witamy na stronie internetowej firmy Nederman!

Prosimy o dokładne zapoznanie się z Warunkami korzystania z Usług. Dalsze korzystanie z niniejszej strony internetowej wymaga zapoznania się z nimi oraz ich przyjęcia. Jeżeli nie przyjmujesz tych warunków, prosimy o zaprzestanie korzystania z niniejszej strony internetowej oraz usług świadczonych przez nas w sposób opisany na niniejszej stronie internetowej.

Brak charakteru porady

Na niniejszej stronie internetowej zamieszczono ogólne informacje na temat usług świadczonych przez firmę Nederman. Informacje te nie mają charakteru porad i nie należy traktować ich jako takich. Ograniczenie gwarancji: Informacje udostępniane na niniejszej stronie internetowej są zamieszczane “w stanie, w jakim są”, bez żadnych wyraźnych lub dorozumianych gwarancji lub deklaracji. Firma Nederman nie udziela żadnych gwarancji i nie składa żadnych deklaracji w odniesieniu do informacji zamieszczanych na niniejszej stronie internetowej. Nie wpływając na ogólny charakter powyższego paragrafu, firma Nederman nie gwarantuje stałej dostępności informacji zamieszczanych na niniejszej stronie internetowej, ich dostępności w jakimkolwiek zakresie, ich kompletności, prawdziwości, dokładności ani aktualności.

Fachowe wsparcie

Informacji zamieszczanych na niniejszej stronie internetowej nie wolno traktować jako alternatywy dla porad udzielanych przez dystrybutorów i spółki zajmujące się sprzedażą. Jeżeli masz jakiekolwiek konkretne pytania dotyczące kwestii związanych z firmą Nederman, skontaktuj się ze swoim dystrybutorem, detalistą lub spółką zajmującą się sprzedażą. Nie wolno rezygnować z uzyskiwania porady, lekceważyć jej ani podejmować lub zaprzestawać jakichkolwiek działań ze względu na informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej.

Odpowiedzialność

Żadne postanowienie niniejszych zastrzeżeń prawnych nie powoduje ograniczenia lub wyłączenia naszej odpowiedzialności jakiegokolwiek rodzaju w jakikolwiek niedozwolony prawnie sposób.