Zaloguj się w naszym ekstranecie

Zastrzeżenia prawne

Polityka prywatności, Warunki korzystania z usług i Zastrzeżenia prawne dotyczące strony internetowej firmy Nederman

Zawartość podstron niniejszej strony internetowej poświęconych kwestiom prawnym ma jedynie charakter informacyjny i jest przeznaczona do wykorzystania wyłącznie przez Ciebie. Podlega ona zmianom bez uprzedniego powiadomienia. 

Zamieszczanie na innych stronach internetowych łączy do jakichkolwiek części niniejszej strony internetowej lub dostępnych z jej poziomu dokumentów nie wymaga uzyskiwania pisemnego zezwolenia firmy Nederman. Uwielbiamy łącza.

Ani my, ani żadna strona trzecia nie udziela żadnego poręczenia lub gwarancji w kwestii dokładności, aktualności, wartości, kompletności lub odpowiedniości informacji i materiałów zamieszczonych lub oferowanych na niniejszej stronie internetowej w kontekście jakiegokolwiek szczególnego celu.

Przyjmujesz do wiadomości, że takie informacje i materiały mogą zawierać nieścisłości i błędy oraz że wyraźnie zrzekamy się odpowiedzialności za jakiekolwiek nieścisłości lub błędy tego typu w najszerszym prawnie dopuszczalnym zakresie. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za wykorzystywanie przez Ciebie informacji lub materiałów dostępnych na niniejszej stronie internetowej - możesz czynić to wyłącznie na własne ryzyko. W zakres Twojej odpowiedzialności wchodzi zapewnienie, że wszelkie produkty, usługi lub informacje dostępne z poziomu niniejszej strony internetowej spełniają Twoje szczególne wymagania. 

Niniejsza strona internetowa zawiera materiały, które są naszą własnością lub zostały nam udzielone na mocy licencji. Do materiałów tych należą między innymi projekt, układ, wygląd i grafika niniejszej strony internetowej. Zabrania się odtwarzania zawartości niniejszej strony internetowej w sposób inny niż określony w oświadczeniu o prawach autorskich, które jest częścią Warunków korzystania z Usług

Na niniejszej stronie internetowej zamieszczono informacje o właścicielach wszelkich widniejących na niej znaków handlowych, które nie są własnością jej operatora lub nie zostały udzielone mu na mocy licencji. Wykorzystanie zawartości niniejszej strony internetowej w niedozwolony sposób może być przestępstwem karnym i/lub podstawą do roszczenia odszkodowawczego. Niniejsza strona internetowa może zawierać łącza do innych stron internetowych. Łącza te zamieszczono dla Twojej wygody, w celu dostarczenia dodatkowych informacji. Nie oznacza to, że odpowiadamy za te strony internetowe. Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość stron internetowych, do których łącza zamieszczamy.